ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Χαιρετισμός προέδρου

Λίλα ΘεοδωρίδουΑγαπητοί επισκέπτες, φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω στον δικτυακό τόπο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής TE του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, όπου μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν την οργάνωση και διοίκηση του Τμήματος, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των δύο εισαγωγικών κατευθύνσεων, τις κτιριακές και εργαστηριακές υποδομές του. O δικτυακός τόπος αποτελεί το σύνδεσμο του Τμήματός μας με το ευρύ κοινό παρέχοντας στοιχεία για το περιεχόμενο σπουδών, την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα των μελών του, τον κανονισμό σπουδών, τη φοιτητική μέριμνα, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Έχοντας τριμερή διάρθρωση (που τονίζεται  μέσω της χρήσης τριών διαφορετικών χρωμάτων) ο παρών ιστότοπος δίνει την δυνατότητα πλοήγησης τόσο σε γενικά στοιχεία που αφορούν το Τμήμα ως οντότητα, όσο και στις δύο επί μέρους εισαγωγικές κατευθύνσεις.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Διαθέτοντας άριστη κτιριακή υποδομή και διαρκώς ανανεούμενο εξοπλισμό, προσήλωση στους εκπαιδευτικούς μας στόχους και αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό θεωρούμε ότι παρέχουμε δύο σύγχρονα πρόγραμματα προπτυχιακών σπουδών που καλύπτουν με επιτυχία τη γνωστική περιοχή των έργων Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ. Με έμφαση στην τεχνολογία και σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου, στοχεύουμε στην εκπαίδευση επιστημόνων που θα αναγνωρίζουν, αξιολογούν και αξιοποιούν χωρικές πληροφορίες, θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν κτιριακά έργα και έργα υποδομής.

Από τη θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμβάλλουν καθημερινά στην εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, αλλά και όσους ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τον επιστημονικό προβληματισμό γύρω από τα συγκεκριμμένα γνωστικά αντικείμενα.

Ελπίζω το εργαλείο αυτό πληροφόρησης να βοηθήσει τους σπουδαστές μας στο να κατανοήσουν καλύτερα τόσο το περιεχόμενο σπουδών τους, όσο και τις συνθήκες μέσα στις οποίες θα το παρακολουθήσουν. Αν όχι είμαστε στη διάθεσή τους για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Σέρρες Ιούλιος 2014

Λίλα Θεοδωρίδου-Σωτηρίου
Καθηγήτρια
Πρόεδρος Τμήματος

Κορυφή σελίδας