ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΤίτλοςΗμερομηνία
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ (Εργαστήριο)23 Οκτ 2018
Βάσεις Δεδομένων (Θ+ΑΠ): Αναβολή - Αναπλήρωση23 Οκτ 2018
Εργασία 1 Μαθήματος «Δρυφορική Γεωδαισία»23 Οκτ 2018
Εργασία Μαθήματος «Συστήματα Τεκμηρίωσης Πολιτιστικών Πόρων»23 Οκτ 2018
Εργασία Μαθήματος «Συστήματα Τεκμηρίωσης Πολιτιστικών Πόρων»23 Οκτ 2018
Εργαστήριο Χωροταξίας: Σχετικά με το "Ανοιχτό Τμήμα"22 Οκτ 2018
Πολεοδομία Χωροταξία αναβολή μαθήματος 21 Οκτ 2018
Αλγοριθμικές Βάσεις στη Γεωπληροφορική (Ε)19 Οκτ 2018
Παρουσίαση πτυχιακών - αρχιτεκτονικά μαθήματα - Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Θετικών Επιστημών18 Οκτ 2018
Αναβολή μαθημάτων κ. ΝΤΟΥΡΟΥ15 Οκτ 2018
Τεχνική Νομοθεσία: Παλιοί φοιτητές (μεγάλα εξάμηνα)14 Οκτ 2018
Τμήματα Εργαστηρίου Γεωμετρικής Χάραξης Οδών-Ενημέρωση Παρατηρητών14 Οκτ 2018
Αναβολή Μαθημάτων Δορυφορικής Γεωδαισίας και Συστημάτων Τεκμηρίωσης Πολιτιστικών Πόρων11 Οκτ 2018
Εξετασεις Εργαστηρίου Οργάνωσης και Προγραμματισμού Εργων09 Οκτ 2018
Τεχνικό αρχιτεκτονικό σχέδιο: απαραίτητα όργανα & υλικά07 Οκτ 2018
Τοπογραφία Εργαστήριο - Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Χειμερινό Εξάμηνο 2018-201904 Οκτ 2018
Τεχνικά Έργα Οδοποιίας: Αναβολή και Αναπλήρωση Μαθήματος04 Οκτ 2018
Τεχνική Νομοθεσία: έναρξη μαθημάτων04 Οκτ 2018
Αρχιτεκτονικός Κατασκευαστικός Σχεδιασμός με Η/Υ - έναρξη εργαστηρίων02 Οκτ 2018
Φυσική Θεωρία – Έναρξη μαθημάτων01 Οκτ 2018
Εργαστήρια Φυσικής και Εφ. Πληροφορικής01 Οκτ 2018
Εργαστήρια κ. Ντούρου01 Οκτ 2018
Κολιόπουλος - Ώρες Συνεργασίας Χειμερινό 2018_1901 Οκτ 2018
Οικοδομική (Θ) - έναρξη μαθημάτων01 Οκτ 2018
Αρχιτεκτονικός Κατασκευαστικός Σχεδιασμός με Η/Υ - έναρξη μαθημάτων01 Οκτ 2018
Επικοινωνία με τον Καθηγητή Καριώτη Γεώργιο28 Σεπ 2018
Τεχνικό αρχιτεκτονικό σχέδιο: έναρξη μαθημάτων28 Σεπ 2018
Στατικη-Ι 2018_19 - Πληροφορίες27 Σεπ 2018
Δυναμική 2018_19 - Εγγραφές στο Εργαστήριο27 Σεπ 2018
Δυναμική 2018_19 - Πληροφορίες23 Σεπ 2018
Κορυφή σελίδας