ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΤίτλοςΗμερομηνία
Τεχνική Νομοθεσία 18/1/1917 Ιαν 2019
Εργ Φυσικής – Παράδοση Εργασιών15 Ιαν 2019
Μάθημα Φυσικής Θεωρία την 17/1/201915 Ιαν 2019
Τεχνική Νομοθεσία-Άσκηση Πράξης _ Αναπλήρωση 15 Ιαν 2019
Εξετάσεις εργαστηρίου "Τεχνικό Τοπογραφικό Σχέδιο"14 Ιαν 2019
Παρουσίαση εργασιών μαθήματος «Συστήματα Τεκμηρίωσης Πολιτιστικών Πόρων»14 Ιαν 2019
Φωτογραμμετρία Ι. (Εργαστ). Αναπληρώσεις μαθημάτων-εξετάεων14 Ιαν 2019
Γεωμετρική Χάραξη Οδών - Γραπτή Εξέταση εργαστηρίου στις 14/01/19 στις 16.00 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ13 Ιαν 2019
Αποτύπωση Αποκατάσταση και Επανάχρηση Κτηρίων - Αναπλήρωση μαθημάτων στις 16-01-201913 Ιαν 2019
Εξετάσεις εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ι τμ. Ε1 κ Ε4 κ ανοικτών τμημάτων (παρατηρητές)13 Ιαν 2019
Βάσεις Δεδομένων – Εξετάσεις Εργαστηρίου (Παρατηρητές) 13 Ιαν 2019
Στατική_Ι - Ολοκλήρωση Μαθημάτων Θεωρίας 13 Ιαν 2019
Εξετάσεις Εργ. μαθήματος Τηλεπισκόπησης κ. Παπαθεοδώρου12 Ιαν 2019
Εξετάσεις Εργ. μαθήματος Τηλεπισκόπησης κ. Ντούρου και τμήματα παρατηρητών12 Ιαν 2019
Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων - Εξεταστέα ύλη12 Ιαν 2019
Αρχιτεκτονικός Κατασκευαστικός Σχεδιασμός με Η/Υ (Θ+Ε) – Παρουσίαση εργασίας και διεξαγωγή εξετάσεων11 Ιαν 2019
Οικοδομική (Θεωρία) – Αναπλήρωση μαθήματος – Β’ διόρθωση εργασίας11 Ιαν 2019
Τεχνικά Έργα Οδοποιίας: Αναπλήρωση Μαθήματος11 Ιαν 2019
Τεχνικά Έργα Οδοποιίας: Εξέταση Εργαστηρίου 11 Ιαν 2019
Οδοποιία Ι: Αναπλήρωση Μαθήματος11 Ιαν 2019
Οδοποιία Ι: Εξέταση Εργαστηρίου 11 Ιαν 2019
Οικοδομική Ε: Γραπτή εξέταση 15/1/19 για "παλιούς" φοιτητές11 Ιαν 2019
Τεχνικό Αρχιτεκτονικό Σχέδιο: Αναπλήρωση μαθημάτων (ΤΕΣΤ) στις 14/1 και 16/111 Ιαν 2019
Θεματική και Ψηφιακή Χαρτογραφία (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)10 Ιαν 2019
Θεματική και Ψηφιακή Χαρτογραφία (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)10 Ιαν 2019
Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS II) Εργαστήρια Επαναληπτικό Μάθημα10 Ιαν 2019
Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS II) Εξετάσεις Εργαστηρίου10 Ιαν 2019
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ (Θεωρία & Εργαστήριο) - Εξεταστέα Ύλη - Ημερομηνία Εξέτασης Εργαστηρίου10 Ιαν 2019
ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ παράδοση 2ου τεύχους εργασίας εργαστηρίου10 Ιαν 2019
Αναπλήρωση εργ. ΣΧΟ10 Ιαν 2019
Κορυφή σελίδας