ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Παναγιώτης Κολιόπουλος

Δρ. Κολιόπουλος Παναγιώτης
Δρ Πολιτικός Μηχανικός
Καθηγητής

Τηλ: 23210 49267
Fax: 23210 49154
Email: kolio@teicm.gr
Ιστοσελίδα: http://teis-stat-dyn.weebly.com

Βιογραφικό (Curriculum Vitae in English)

Βασικός τίτλος σπουδών:

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Ξάνθη

Μεταπτυχιακές σπουδές:

 • Διδακτορικό Δίπλωμα: Ph.D. στη Στοχαστική Δυναμική Ανάλυση, University College London, U.K.

Μαθήματα:

 • Στατική ΙΙ (Θ)
 • Δυναμική των Κατασκευών (Θ+Ε)

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο:

 • Ανάλυση φορέων με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων
 • Στατική και δυναμική συμπεριφορά κατασκευών
 • Ενεργειακός χαρακτηρισμός σεισμικών δράσεων
 • Παραγωγή και επεξεργασία ελαστικών και ανελαστικών συμβατικών και ενεργειακών φασμάτων απόκρισης
 • Δυναμική συμπεριφορά κατασκευών σε σεισμική δράση
 • Στοχαστική ανάλυση

Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:

 • Μόνιμος εκπαιδευτικός του τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Σερρών (1998-σήμερα).
 • Σύμβουλος καθηγητής (μέλος ΣΕΠ) και συνεργάτης για την ανάπτυξη και συγγραφή διδακτικού υλικού στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (1998-σήμερα).
 • Έκτακτος εκπαιδευτικός του ΤΕΙ Σερρών (1989-1992) και του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (1995-1998).
 • Ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (1995-1998).
 • Συμμετοχή συνολικά σε 11 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Βρετανικό Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας (SERC), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (BRITE/EURAM, ESPRIT, ENVIRONMENT) και Ελληνικούς φορείς (ΔΕΠΑΝΟΜ, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, κλπ).
 • Ευρωπαϊκή Κοινότητα, DG III / F7 (1994-97): Μέλος της επιτροπής παρακολούθησης και αξιολόγησης τριών ερευνητικών προγραμμάτων στα πλαίσια του ESPRIT (EP-9230, ΕΡ-20408, ΕΡ-20587).
 • Σύμβουλος Μηχανικός (STAND Engineering Consultants 1993-1994, Ινστιτούτο Μηχανικής των Υλικών & Γεωδομών 1993-1994).

Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο:

 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις με σύστημα κριτών (Περιοδικά, Συνέδρια & Εκδόσεις): 41
 • Λοιπές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις: 4 βιβλία, 1 διατριβή
 • Τεχνικές Εκθέσεις: 8
 • Ετεροαναφορές: 194
 • Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά & συνέδρια: Κριτής σε 3 διεθνή επιστημονικά περιοδικά
 • Εκπαιδευτικές σημειώσεις: Συγγραφή σημειώσεων για 5 συνολικά μαθήματα του τμήματος ΠΔΕ του ΤΕΙ Σερρών
Κορυφή σελίδας