ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Μυροφόρα-Ευαγγελία Θεοδωρίδου

Μυροφόρα-Ευαγγελία Θεοδωρίδου
Δρ Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.).
Καθηγήτρια

Τηλ: 23210 49315, Fax: 23210 49316
Email: mtheodteiser@hotmail.com
Ιστοσελίδα: http://teachers.teicm.gr/theod/
Γραφείο: ΣΤ101 (1ος Όροφος)
Ώρες Γραφείου: Τρίτη 09:00-11:00

Βιογραφικό

Βασικός τίτλος σπουδών:

Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Μεταπτυχιακές σπουδές:

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος: M.Sc, Bartlett School of Architecture and Planning, University College of London (1989). Τίτλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας: Greece without columns. Ideological and Cultural Issues in Greek Architecture in the 1920’s and 1930’s (supervisor: Prof. Adrian Forty).
 • Διδακτορική διατριβή: στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2007). Τίτλος διατριβής: Αρχιτέκτονες και Αρχιτεκτονική πρακτική στο Βορειοελλαδικό χώρο (1870-1912)

Μαθήματα:

 • Ιστορία & Θεσμικο πλαίσιο Πολεοδομίας Θ
 • Οικολογία και Αειφόρος Αναπτυξη Θ

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο:

Μετασχηματισμοί του Αστικού Χώρου και Αρχιτεκτονική Πρακτική

Επαγγελματική Δραστηριότητα:

 • 1978-1985: Ελεύθερος επαγγελματίας. Ασχολήθηκε με μελέτες πολλών ιδιωτικών έργων(κατοικίες, πολυκατοικίες, βιομηχανικών χώρων:διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αλευροβιομηχανίας «ΣΥΝΒΙΟΣΙ», εργοστασιακού χώρου της εταιρείας «Ελληνικοί Κήποι Α.Ε», κ.ά).
 • 1983: Σύμβουλος επιλογής μελετών για την κατασκευή πέντε Κέντρων Υγείας στο Ν.Σερρών.
 • 1983-1985: αρχιτέκτων–μελετητής με έδρα τις Σέρρες και μελετητικό πτυχίο της κατηγορίας πολεοδομικών μελετών και ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών.
 • 1985 Μελέτη επανάχρησης παλαιού δημοτικού σχολείου Εμμανουήλ. Παπά. Εργοδότης: Νομαρχία Σερρών
 • 1985-1987 Αποτύπωση και μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου γύρω από το τέμενος Αγίας-Σοφίας Σερρών. Εργοδότης: Νομαρχία Σερρών.
 • 1983-87: Ιδρυτικό μέλος της μελετητικής εταιρείας «Ρυθμός Ο.Ε.» που εκπόνησε μετά από προκήρυξη τις παρακάτω μελέτες: Γενικό πολεοδομικό σχέδιο Νιγρίτας, Ν. Ζίχνης,
 • Αμφίπολης (κύριος μελετητής). Εργοδότης: ΥΠΕΧΩΔΕ (6/4 ΕΠΑ).
 • 1990: Σύμβουλος μελέτης μετατροπής βιομηχανικού χώρου σε εικαστικό κέντρο (Σέρρες). Εργοδότης: Δήμος Σερρών.
 • 1991: Σύμβουλος μελέτης ειδικού κτιρίου (πολυώροφος χώρος στάθμευσης) στην πόλη των Σερρών.
 • 1995: Μελέτη-επίβλεψη νέου κτιρίου Βιβλιοθήκης Τ.Ε.Ι. Σερρών (3500 τ.μ.).
 • 1999-2000: Αρχιτεκτονική μελέτη-επίβλεψη κατασκευής 12 Σχολικών Βιβλιοθηκών στο Ν. Σερρών: περιλαμβάνονταν η αποτύπωση, μελέτη νέας διαρρύθμισης, τεύχη
 • δημοπράτησης και κατασκευή 12 νέων Βιβλιοθηκών συνολικής επιφάνειας 1400 τ.μ. σε αντίστοιχα σχολεία του Νομού Σερρών (κωδ. Μέντωρ).
 • 2003-2004: Συντονισμός εκπόνησης μελέτης νέου κτιρίου επιφάνειας 6.000 τ.μ. τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε.Ι. Σερρών 2003-2004 (κύριος μελετητής).
 • 2003-2004: Συντονισμός εκπόνησης αρχιτεκτονικής μελέτης νέου κτιρίου πολλαπλών χρήσεων (πληροφοριακό κέντρο) Τ.Ε.Ι. Σερρών (2.500 τ.μ.).
 • 2006-2009: Σύμβουλος επίβλεψης του νέου κτιρίου τμημάτων Πληροφορικής & Επικοινωνιών και Γεωπληροφορικής &Τοπογραφίας Τ.Ε.Ι. Σερρών.

Διδακτικό και Επιστημονικό Έργο:

 • Από το 1980 αυτοδύναμη διδασκαλία στο τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε μαθήματα της ομάδας (σήμερα τομέα) Αρχιτεκτονικών & Οικοδομικών μαθημάτων, όπως Αρχιτεκτονική, Αρχιτεκτονικό και Οικοδομικό Σχέδιο, Αρχιτεκτονικές και Κατασκευαστικές λεπτομέρειες, Κόστος και Προϋπολογισμός Κατασκευών, Τεχνική Νομοθεσία και από το 2001 αυτοδύναμη διδασκαλία στο τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας σε μαθήματα όπως Ιστορία και θεσμικό πλαίσιο Πολεοδομίας, Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη (με έμφαση στην Αστική Οικολογία). 32 χρόνια διδακτική εμπειρία.
 • Εντεταλμένη διδάσκουσα (Π.Δ. 407/1980) στο τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του πανεπιστημίου Βόλου: εαρινό εξάμηνο 2008: studio II πολεοδομίας - 8ο εξάμηνο σπουδών.
 • 1978-2013: Μέλος Τ.Ε.Ε από 20-12-1978 (αρ. μητρώου 28353)
 • 1982–1985: Μέλος της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου Πολεοδομίας Σερρών (εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε αρ. 5104/16-7-1982).
 • 1983-1984: Εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε σε Επιτροπές Αξιολόγησης μελετών.
 • 1993-2004 και 2008-2012 : Μέλος της Επιτροπής Ερευνών Τ.Ε.Ι. Σερρών.
 • 1997-1999: Μέλος Τεχνικού Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. Σερρών.
 • 1997-2004: Υπεύθυνη ECTS (Socrates) για το Τ.Ε.Ι. Σερρών.
 • 2001: Μέλος εισηγητικής επιτροπής Υπ.Ε.Π.Θ. με αντικείμενο: «Επαγγελματικάδικαιώματα νέων τμημάτων ΣΤΕΦ».
 • 2003: Με την αρ. 9/17-04-2003 απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. εξουσιοδοτήθηκε να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη λειτουργία ενός Διατμηματικού προγράμματος σπουδών με το Ε.Κ.Π.Α.
 • 2004-σήμερα: Μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) για την οργάνωση και λειτουργία μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τίτλο «Πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών»

Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο:

 • Βιβλία ή μονογραφίες: 5
 • Επιστημονικά περιοδικά με κριτές: 18
 • Επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές: 3
 • Πρακτικά συνεδρίου με κριτές: 40
 • Πρακτικά συνεδρίου χωρίς κριτές: 2
 • Κεφάλαια σε συλλογικό τόμο: 11
 • Άλλες εργασίες: 13
 • Ανακοινώσεις σε επιστημονικό συνέδριο (με κριτές) χωρίς πρακτικά: 3
 • Άλλες: 14

Όλες ο δημοσιεύσεις ανά κατηγορία

Κορυφή σελίδας