ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Διοικητική Οργάνωση

Το Τμήμα διοικείται από τη Συνέλευση και τον Πρόεδρο του Τμήματος.

  • Στη Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για όλα τα θέματα, που αφορούν τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΤΕΙ, συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Τμήματος, ως Πρόεδρος της Συνέλευσης, όλα τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), εκπρόσωποι των φοιτητών και εκπρόσωποι του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ).
  • Για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-14 και 2014-15 Πρόεδρος του Τμήματος έχει εκλεγεί η Καθηγήτρια Λίλα Θεοδωρίδου - Σωτηρίου με αναπληρωτή Πρόεδρο τον Καθηγητή Παναγιώτη Κολιόπουλο.
Κορυφή σελίδας