ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Σχεδιασμός Μεταφορών και Συγκοινωνιακή Τεχνική: Εξέταση Μαθήματος (Θεωρία, Εργαστήριο) Ιούνιος 2023

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης μαθήματος «Σχεδιασμός Μεταφορών και Συγκοινωνιακή Τεχνική» (Θεωρία): Τετάρτη 21/6/2023 και ώρα: 16:30

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης μαθήματος «Σχεδιασμός Μεταφορών και Συγκοινωνιακή Τεχνική» (Εργαστήριο): Τετάρτη 21/6/2023 και ώρα: 16:30

Η εξέταση του μαθήματος «Σχεδιασμός Μεταφορών και Συγκοινωνιακή Τεχνική» (Εργαστήριο) θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα με την εξέταση του μαθήματος «Σχεδιασμός Μεταφορών και Συγκοινωνιακή Τεχνική» (Θεωρία).

Πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 είναι διαθέσιμες στο eLearning του μαθήματος «Σχεδιασμός Μεταφορών και Συγκοινωνιακή Τεχνική»: https://elearning.cm.ihu.gr/course/view.php?id=130

Η εξέταση του μαθήματος «Σχεδιασμός Μεταφορών και Συγκοινωνιακή Τεχνική» (Θεωρία, Εργαστήριο) θα γίνει με κλειστά βιβλία/σημειώσεις. Για την εξέταση του Εργαστηρίου επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή τσέπης (κομπιουτεράκι) και ένα χάρακα (να τα έχετε μαζί σας). Να έχετε μαζί σας και ένα στυλό χρώματος μπλε.

Όπου απαιτείται, στην έναρξη της εξέτασης του Εργαστηρίου θα δοθεί τυπολόγιο μαζί με τα θέματα (σε έντυπη μορφή) το οποίο θα επιστραφεί από τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες στο τέλος της εξέτασης του μαθήματος.  

Αθανάσιος Γαλάνης

Κορυφή σελίδας