ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Γαλάνης Αθανάσιος - Ώρες Συνεργασίας με φοιτητές/φοιτήτριες (Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024)

Γαλάνης Αθανάσιος – Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024 – Ώρες Συνεργασίας

Ισχύουν από την έναρξη του εξαμήνου μέχρι τη λήξη των μαθημάτων (Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου).

Τετάρτη 17:00-19:00

Με φυσική παρουσία στο γραφείο μου (μετά από συνεννόηση).

Εξ αποστάσεως: Zoom - Ψηφιακή Αίθουσα Μ3 (https://zoom.us/j/96502484692) (μετά από συνεννόηση).

Τρόποι συνεννόησης:

Α) Στα μαθήματα (Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου), δίνοντάς μου σημείωμα με ονοματεπώνυμο, ΑΜ, ώρα αιτούμενης συνεργασίας, γενική περιγραφή του θέματος.

Β) Με αντίστοιχο ηλεκτρονικό αίτημα στο Email: atgalanis@ihu.gr, τουλάχιστον μια ημέρα νωρίτερα, μέσω του δικού σας ιδρυματικού email.

Τηλέφωνο γραφείου: 2321049217

Γαλάνης Αθανάσιος

Κορυφή σελίδας