ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Λιαλιαμπής Ιωάννης - Ωρες συνεργασίας με φοιτητές/τριες [Εαρινό 2023-24]

1. Με φυσική παρουσία στο γραφείο μου 
 
Παρασκευή 9:30-11:00.
2. Με Zoom όλες τις ημέρες και ώρες ανάλογα την διαθεσιμότητα (μετά από συνεννόηση).
 
Τρόποι συνεννόησης:
α) Στα μαθήματα, δίνοντάς μου σημείωμα με ονοματεπώνυμο, ΑΜ, την ημέρα αιτούμενης συνεργασίας, γενική περιγραφή του θέματος.
β) Με αντίστοιχο ηλεκτρονικό αίτημα στο ilialia@teicm.gr, μέσω του δικού σας ιδρυματικού email (…@ihu.gr)
 
O διδάσκων: Ι. Λιαλιαμπής
Κορυφή σελίδας