ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Οδοποιία Ι (ΤΕΙ) (2023-2024): Ενημέρωση (νέα)

Όπως γνωρίζετε, το μάθημα «Οδοποιία Ι» (ΤΕΙ) πλέον δεν διδάσκεται. Για να συμμετέχετε στην εξέταση του μαθήματος θα πρέπει να δηλώσετε το μάθημα (Θεωρία/Εργαστήριο) στη δήλωση μαθημάτων σας.

Ο βαθμός είναι ξεχωριστός για τη Θεωρία και το Εργαστήριο του μαθήματος.

Στο eLearning του μαθήματος «Οδοποιία Ι» (https://elearning.cm.ihu.gr/course/view.php?id=75) μπορείτε να βρείτε ένα αρχείο σχετικά με την εξεταστέα ύλη της Θεωρίας του μαθήματος «Οδοποιία Ι», καθώς και συμπληρωματικές (λυμένες) ασκήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το Εργαστήριο του μαθήματος «Οδοποιία Ι» περιλαμβάνει την εκπόνηση μιας εργασίας (η οποία είναι υποχρεωτική), και την εν συνεχεία παράδοση και προφορική εξέταση επί αυτής. Στο eLearning του μαθήματος (https://elearning.cm.ihu.gr/course/view.php?id=75) μπορείτε να βρείτε οδηγίες και λοιπές πληροφορίες για την εκπόνηση της εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Για την ανάθεση της εργασίας μπορείτε να στείλετε email (από το δικό σας ιδρυματικό email) ή να έρθετε από το γραφείο μου στις ώρες συνεργασίας εαρινού εξαμήνου 2023-2024 (διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση: http://civilgeo.teicm.gr/index.php?cat_id=119&id=2645).

Όποιος φοιτητής/φοιτήτρια επιθυμεί να εκπονήσει εργασία (και δεν έχει γίνει ήδη ανάθεση εργασίας), παρακαλώ να μου στείλει email στο atgalanis@ihu.gr  γράφοντας το Όνομα, το Επώνυμο και τον ΑΜ του/της [Θέμα email: Εργασία Οδοποιία Ι (Εργαστήριο)], ώστε να λάβει το χάρτη με τα σημεία Α και Β της οδού σε ψηφιακή μορφή (pdf), τον οποίο μετά θα εκτυπώσει σε χαρτί μεγέθους Α3 και επί αυτού θα εκπονήσει την εργασία σύμφωνα με τις οδηγίες. Εναλλακτικά, μπορείτε να έρθετε από το γραφείο μου στις ώρες συνεργασίας του εαρινού εξαμήνου 2023-2024 και να λάβετε το χάρτη με τα σημεία Α και Β της οδού σε έντυπη μορφή, υπογράφοντας ότι αναλάβατε την εργασία.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες για τους οποίους έχει γίνει ήδη ανάθεση εργασίας, αλλά δεν την έχουν παραδώσει ή δεν έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό στο Εργαστήριο, θα συνεχίσουν την ίδια εργασία (δεν θα γίνει ανάθεση νέας εργασίας)!

Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν εκπονήσει εργασία και την έχουν παραδώσει, αλλά δεν έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό στο Εργαστήριο, μπορούν να παραλάβουν αυτοπροσώπως αντίγραφο της εργασίας τους από το γραφείο μου στις ώρες συνεργασίας του εαρινού εξαμήνου 2023-2024: Τετάρτη 17:00-19:00 (διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση: http://civilgeo.teicm.gr/index.php?cat_id=119&id=2645) να τη συνεχίσουν και να την παραδώσουν σε επόμενη εξεταστική περίοδο.  

Οι διορθώσεις της εργασίας κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 2023-2024 θα γίνονται στις ώρες συνεργασίας. Προσοχή, ΔΕΝ θα γίνονται διορθώσεις μέσω email.

Στην παράδοση και προφορική εξέταση της εργασίας, να έχετε μαζί σας εκτός του πρωτότυπου (το οποίο θα παραδώσετε) και ένα αντίγραφο της εργασίας (το οποίο θα κρατήσετε), ώστε να μπορείτε να τη συνεχίσετε σε περίπτωση που δεν λάβετε προβιβάσιμο βαθμό στο Εργαστήριο του μαθήματος.

Αθανάσιος Γαλάνης

Κορυφή σελίδας