ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Παραλαβή των βεβαιώσεων συμμετοχής της Διημερίδας 05-06/12/2019

Παρακαλώ, διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας