ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Ποσοτικές μέθοδοι γεωγραφικής ανάλυσης

Ποσοτικές μέθοδοι γεωγραφικής ανάλυσης (Υ)

Στόχος: Η κατανόηση της ουσίας, της λογικής και των όρων ορισμένων βασικών στατιστικών εργαλείων, καθώς και η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων όσον αφορά την επίλυση γεωγραφικών προβλημάτων με την βοήθεια Η/Υ.

Σκοπός: η χρησιμοποίηση της γνώσης που θα αποκτήσουν στην ανάλυση που απαιτείται στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.

Περιγραφή μαθήματος: Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει μια σύντομη επισκόπηση της περιγραφικής στατιστικής, τις μεθόδους δειγματοληψίας και τις εκτιμήσεις με βάση δείγματα. Ανάλυση παλινδρόμησης, διασποράς και αρχή ελαχίστων τετραγώνων. Προσαρμογή καμπυλών. Πολλαπλή παλινδρόμηση. Τυπικό σφάλμα εκτίμησης. Συντελεστής συσχέτισης. Πιθανοθεωρητική ερμηνεία της συσχέτισης. Συσχέτιση και ανεξαρτησία. Ανάλυση διασποράς. Αναφορά στις μεθόδους παραγοντικής και ταξινομικής ανάλυσης.

Βιβλιογραφία

  • Ζαχαροπούλου Χ., Στατιστική –Τόμος Α 4η έκδοση, Εκδόσεις Μαυρίδου Σοφία Ε., 2005
  • Καλαματιανού Α., Κοινωνική στατιστική-Μέθοδοι Μονοδιάστατης ανάλυσης (2η έκδοση), Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, 2003
Κορυφή σελίδας