ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Ανθρωπογεωγραφία – Οικονομική του χώρου

Ανθρωπογεωγραφία – Οικονομική του χώρου (Υ)

Στόχος: Εισαγωγή Ανθρωπογεωγραφία και στην Οικονομική του Χώρου.

Σκοπός: Η κατανόηση της χωρικής διάστασης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και η δημιουργία ενός βασικού θεωρητικού υποβάθρου για την κατανόηση των μαθημάτων χωρικού σχεδιασμού σε διάφορες κλίμακες του χώρου.

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στην επιστημολογία της γεωγραφίας. Εισαγωγή στη χωρική ανάλυση (χωροθέτηση, κινήσεις, ροές, δίκτυα, κόμβοι, όρια, επίπεδα του χώρου), η χρήση της θεωρίας των συστημάτων στη γεωγραφία. Ανάλυση του αστικού χώρου, διαδικασία αστικοποίησης. Ανάλυση του περιφερειακού χώρου, πόλη και περιοχή επιρροής, συστήματα πόλεων. Ζητήματα γεωγραφικών ανισοτήτων σε μικρή, μεσαία και μεγάλη κλίμακα. Γεωγραφία του πληθυσμού, της ανάπτυξης και υπανάπτυξης. Το κόστος μεταφοράς και θεωρίες εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιοχές αγοράς και εγκατάσταση επιχειρήσεων. Θεωρίες ισορροπίας και ανισορροπίας. Οικονομίες αστικής κλίμακας και βιομηχανικά συμπλέγματα. Σύγχρονες θεωρίες για την βιώσιμη ανάπτυξη και ο ρόλος της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Βιβλιογραφία

  • Λόης Λαμπριανίδης, Οικονομική Γεωγραφία 2η Έκδοση, Εκδόσεις Πατάκης Σ, 2012
  • Λαγός Δημήτριος, Θεωρίες Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Εκδόσεις Κριτική, 2007
Κορυφή σελίδας