ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Αγγλικά

Αγγλικά (Υ)

Ορολογία τεχνικών όρων σε θέματα Τοπογραφίας, οδοποιίας, χαρτογραφίας, κτηματολογίου, πολεοδομίας, φωτογραμμετρίας, οικολογίας

Κορυφή σελίδας