ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Γενική και εφαρμοσμένη γεωλογία

Γενική και εφαρμοσμένη γεωλογία (Υ)

Στόχος: Η προετοιμασία των σπουδαστών για απόδοση χαρτών εδαφολογίας και γεωλογίας στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.

Σκοπός: Η δυνατότητα συνεργασίας των σπουδαστών με γεωλόγους.

Περιγραφή μαθήματος: Δημιουργία-σύσταση και εξέλιξη της γης. Θεωρία Λιθογραφικών πλακών. Ορυκτά. Μέθοδοι αναγνώρισης. Πετρογενετικά ορυκτά. Πετρώματα, κατηγορίες. Στρωματογραφία, θεμελιώδεις έννοιες. Απεικονίσεις επί χαρτών. Γεωμορφολογία, αποσάθρωση, διάβρωση Καρστικά φαινόμενα. Υπόγεια νερά. Εφαρμοσμένη γεωλογία σε έργα πολιτικού μηχανικού. Γεωτεχνικά προβλήματα σε τεχνικά έργα, κατολισθήσεις, καθιζήσεις. Παράγοντες αστάθειας και μέτρα αντιμετώπισης.

Στόχος η προετοιμασία των σπουδαστών για απόδοση χαρτών σε GIS.

Βιβλιογραφία

  • Δούτσος Θεόδωρος, Γεωλογία Αρχές και Εφαρμογές, Εκδόσεις Leader Books, 2000.
  • Παπανικολάου Δημήτρης, Γεωλογία, Η Επιστήμη Της Γης, Εκδόσεις Σ. Πατάκης, 2007.
Κορυφή σελίδας