ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Λογισμοί Πιθανοτήτων και Στατιστικής

Λογισμοί Πιθανοτήτων  και Στατιστικής (Υ)

Στόχος: Απόκτηση βασικών γνώσεων για τα σύνολα και τις πιθανότητες και τις διάφορες κατανομές και στατιστικές εκτιμήσεις.

Σκοπός: Η χρησιμοποίηση των γνώσεων στα μαθήματα της Τοπογραφίας και Φωτογραμμετρίας, στις Τεχνικές Εφαρμογές Μετρήσεων, Ανθρωπογεωγραφία και οικονομική χώρου και ποσοτικές μέθοδοι γεωγραφικής ανάλυσης.

Περιγραφή μαθήματος: Σύνολα και πιθανότητες. Μέθοδοι και μέσα συγκέντρωσης στατιστικών δεδομένων, ταξινόμηση και παρουσίαση αυτών. Εμπειρικές κατανομές συχνοτήτων. Αριθμητική περιγραφή των ιδιοτήτων των κατανομών (χαρακτηριστικά θέσεως, διασποράς, μορφής συγκέντρωσης). Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας, παράμετροι κατανομών. Διάφορες κατανομές. Θεωρία δειγματοληψίας. Στατιστικές εκτιμήσεις. Έλεγχοι υποθέσεων. Παραμετρική συμπερασματολογία.

Βιβλιογραφία

  • Αλεξανδρόπουλος Α., Κατωπόδης Ε., Παλιάτσος Α., Πρεζεράκος Ν., Στατιστική, Σύγχρονη εκδοτική, Αθήνα 1994
  • Όθωνας Παπαδήμας - Χρηστος Κοιλιας, Εφαρμοσμένη Στατιστική-Περιγραφική Στατιστική -Θεωρία Πιθανοτήτων -Εκτιμητική, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιων,1998
Κορυφή σελίδας