ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Σύγχρονες Χαρτογραφικές οπτικοποιήσεις

Σύγχρονες Χαρτογραφικές οπτικοποιήσεις (Υ)

Στόχος: Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων για τη σύλληψη, σχεδιασμό και κατασκευή σύγχρονων Χαρτογραφικών οπτικοποιήσεων. Σχετική τεχνολογία και αρχές.

Σκοπός: Αναφορά σε σύγχρονες μεθόδους Γεωοπτικοποίησης Συλλογή- αξιολόγηση και επεξεργασία χωρικών δεδομένων για σχετική απόδοση.

Περιγραφή μαθήματος: Γενικά περί οπτικοποίησης στη Χαρτογραφία και απόδοσης της τρίτης διάστασης στο χάρτη. Ψηφιακή αναπαράσταση, μοντελοποίηση και χαρτογραφική απόδοση τρισδιάστατων αντικειμένων / φαινομένων. Xαρτογραφία και πολυμέσα- Xαρακτηριστικά προβλήματα, προοπτικές και εφαρμογές των πολυμέσων στην Xαρτογραφία, Χάρτες ηλεκτρονικής μετάδοσης και διάδοσης. Μέθοδοι και Τεχνολογίες Οπτικοποίησης Γεωγραφικών Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό (Web Mapping). Υπηρεσίες και πρότυπα διάθεσης γεωγραφικού / χαρτογραφικού περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό. Εφαρμογές από τη χρήση επιστημονικών και άλλων οργάνων για τη παραγωγή ειδικών θεματικών χαρτών και ερμηνεία - κατανόηση φαινομένων. Σύγχρονος τρόπος καταγραφής δεδομένων πεδίου. Χαρτογράφηση παρά την οδό. Εργαλεία Απόδοσης διαχρονικών/δυναμικών φαινομένων (δυναμικοί χάρτες, χάρτες με κίνηση (animation) κ.λ.π.)

Βιβλιογραφία

  • A. Robinson, J. Morrison, P. Muehrcke, A. Jon Kimmerling, S. Guptill, Στοιχεία Χαρτογραφίας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π. 2002
  • Εμμανουήλ Στεφανάκης, Τεχνολογίες Δημοσιοποίησης Χαρτογραφικού περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2009
Κορυφή σελίδας