ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με GIS

Συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με GIS (ΕΥ)

Στόχος: η συλλογή όλων των γνώσεων που αποκτήθηκαν στα επιμέρους μαθήματα για τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων.

Σκοπός: Η προβολή σεναρίων ανάπτυξης πρόβλεψη και ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων.

Περιγραφή μαθήματος: Χωρικά συστήματα στήριξης αποφάσεων. Αντικείμενα, στόχοι, χρήστες. Μεθοδολογία, μέσα. Χρήση Map Objects για την ολοκλήρωση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών σε άλλες εφαρμογές, δημιουργία αυτόνομων εφαρμογών, απεικονίσεις στο χώρο, στατιστική επεξεργασία, μελέτη διαχρονικής συμπεριφοράς συστημάτων. Εφαρμογές: Προβολή σεναρίων ανάπτυξης, πρόβλεψη και ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων. Δυνατότητες επικοινωνίας μεταξύ διαφόρων λογισμικών.

Βιβλιογραφία

  • Ματσατσίμης Ζοπυνίδης, Συστήματα αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια (2η έκδοση), Εκδόσεις Μπένου Γ., 2004
  • Οικονόμου Γεώργιος, Αγιακλόγλου Χρήστος, Μέθοδοι προβλέψεων και ανάλυσης αποφάσεων (2η Έκδοση), Εκδόσεις Μπένου Γ., 2004
Κορυφή σελίδας