ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Ύλη και τρόπος εξέτασης του μαθήματος Γενικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Η ύλη του μαθήματος Γενικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας παραμένει ώς έχει, σύμφωνα με τις διαλέξεις του προγράμματος σπουδών του Τ.Ε.Ι.  Η εξέταση γίνεται με ανοιχτές σημειώσεις. Λυμένες ασκήσεις υπάρχουν στις τρείς τελευταίες διαλέξεις του αντίστοιχου μαθήματος του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Εξαιρούνται οι ασκήσεις που περιλαμβάνουν κύκλους Mohr, υπολογισμό τάσεων και συντελεστή ασφαλείας σε ολίσθηση πρανούς. Θα ενημερωθείτε σύντομα για φρονιστηριακό μάθημα εξ' αποστάσεως.

 

   

Κορυφή σελίδας