ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Χωροταξία & Περιφ. Ανάπτυξη: Αναδιοργάνωση Εργαστηρίων

Στο συνημμένο αρχείο (.xls) υπάρχει η νέα σύνθεση των εργαστηρίων μετά την αναδιοργάνωσή τους με στόχο την απορρόφηση όλων των δηλώσεων σε κανονικά τμήματα.

Δεν υπάρχουν μεταβολές στις αρχικές δηλώσεις πλην όσων είχαν ενταχθεί στο "Ελεύθερο Τμήμα".

Αλλαγές πέραν όσων έγιναν μπορούν να γίνουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα και με αμοιβαίες μετακινήσεις.

ο διδάσκων

Δημήτρης Φουτάκης

 

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας