ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Φωτογραμμετρία ΙΙ εργαστήριο. Αναβολή και αναπλήρωση μαθήματος

Τα σημερινά μαθήματα (13-5-19) του εργσατηρίου αναβάλονται λόγω έκτακτου κωλύματος του διδάσκοντα.

Θα μετατεθούν για την Τετάρτη 15-5-19 και ώρες αντίστοιχα.

Τμήμα Δε 4-6μμ  στις 5-7μμ

Τμήμα Δε 6-8μμ, στις  7-9μμ

Ο διδάσκων

Καραποστόλου Γ.

Κορυφή σελίδας