Υποβολές

Online υποβολές

Έχετε ήδη όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης για το περιοδικό ΧΩΡΟ-ΓΡΑΦΙΕΣ;
Συνδεθείτε

Χρειάζεστε ένα όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης;
Εγγραφή χρήστη

Η εγγραφή και η σύνδεση είναι απαραίτητες για την υποβολή τεκμηρίων online και για έλεγχο της κατάστασης τρέχουσων υποβολών.

 

Πίνακας Ελέγχου προετοιμασίας υποβολής

Ως μέρος της διαδικασίας υποβολής, είναι απαραίτητο οι συγγραφείας να ελέγχουν τη συμμόρφωση της υποβολής με όλα τα ακόλουθα τεκμήρια, και οι υποβολές που δεν τηρούν τις Οδηγίες για τους συγγραφείς μπορούν να επιστραφούν στους συγγραφείς.

  1. Η υποβολή δεν έχει δημοσιευτεί εκ των προτέρων, ούτε έχει υποβληθεί σε άλλο περιοδικό για εξέταση (ή δεν έχει δοθεί εξήγηση στα Σχόλια προς τον επιμελητή) (παραχώρηση δικαιώματος δημοσίευσης άρθρου)
  2. Το αρχείο υποβολής είναι σε μορφή αρχείου εγγράφου Microsoft Word, RTF, ή WordPerfect.
  3. Όταν είναι διαθέσιμα, παρέχονται τα URL για πρόσβαση σε αναφορές online.
  4. Το υποβαλλόμενο έγγραφο συμμορφώνεται με το πρότυπο του περιδικού.
  5. Κατά την υποβολή σε ενότητα του περιοδικού που έχει αξιολογηθεί από ομότιμους ειδικούς, ακολουθούνται οι οδηγίες που ορίζονται στη Διασφάλιση "τυφλής" αξιολόγησης).
 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονόματα και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρούνται στις ιστοσελίδες του περιοδικού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς του περιοδικού και δεν θα διατίθεται για κανένα άλλο σκοπό ή σε κανένα τρίτο μέρος.

 


ISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών