Τόμ. 1, Αρ. 9 (2022)

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ

Πίνακας Περιεχομένων

Σημείωμα Συντακτικής Επιτροπής

Αποτυπώσεις-Ανασχεδιασμοί PDF
Συντακτική Επιτροπή

Άρθρα

Μετασχηματισμοί του δημόσιου αστικού χώρου στα όρια με τη θάλασσα. Ανασχεδιασμός της πλατείας Ελευθερίας στην πόλη της Καβάλας PDF
Μαρία Γρηγοριάδου, Δημήτρης Πολυχρονόπουλος, Άλκηστις Ρόδη
Making/Re-making: representational devices of creation PDF
Eleni Vlachonasiou
Η συμβολή της τρισδιάστατης αποτύπωσης βιομηχανικών υποδομών με έμφαση στη δημιουργία τρισδιάστατου φωτορεαλιστικού μοντέλου PDF
Στυλιανός Μπίθαρης, Χρήστος Πικριδάς, Βασίλειος Τσιούκας, Ίων- Αναστάσιος Κάρολος, Κωνσταντίνος Μπέλλος
Εντοπισμός διαδρομών εκκένωσης με εκτιμώμενη υψηλή διακινδύνευση σε περίπτωση σεισμικού κινδύνου PDF
Ιωάννης Τσιωνάς, Αικατερίνη Μπαλτζοπούλου, Βασίλειος Τσιούκας, Αθανάσιος Καραμπίνης
Πληθοπορισμός και τεχνολογίες της Γεωπληροφορικής για την προσωποποιημένη πρόσκληση ιδιοκτητών στις πράξεις εφαρμογής PDF
Ελευθέριος Παναγιωτόπουλος
Χώρος, πολιτιστικά δρώμενα και προηγμένες τεχνολογίες PDF
Παναγιώτα Κούλαλη, Αναστάσιος Τέλλιος, Σωτήρης Διπλάρης


ISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών