Εικόνα εξωφύλλου

«Αποδομώντας την κανονικότητα: πρόταση ανάπλασης της περιοχής εργατικών κατοικιών των Σερρών»

Δήμητρα Μέλλιου, Άρτεμις Καμτσιούρη, Ελισσάβετ Ανθυμίδου, Κωνσταντίνος Μερτζιάνης

Περίληψη


Το παρόν άρθρο αναλύει μια περιπτωσιολογικήμελέτη ανάπλασης. Συγκεκριμένα, αναλύει τη διαδικασίαεκπόνησης ενός προκαταρτικού σχεδίου, με πεδίο εφαρμογήςμία περιοχή των Σερρών με εγκεκριμένη πολεοδομική μελέ‐τη, δομημένη, ως επί το πλείστον, με ετερόκλητα μεταξύτους συγκροτήματα εργατικών κατοικιών. Δεδομένης τηςποικιλομορφίας, τόσο στο κτιριακό, όσο και στο κοινωνικόπεριβάλλον, επιλέχθηκε μια δυνατή χειρονομία αναδιάταξηςτου χώρου, ως ενοποιητικός παράγοντας, που θα του προσ‐δώσει διακριτή ταυτότητα. Κάτι τέτοιο σαφώς δεν είναι εφι‐κτό να συμβεί σε παγιωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις. Αυτόπου μπορεί και επιλέγεται τελικά να γίνει, είναι να αναδιορ‐γανωθεί ο ελεύθερος αστικός χώρος, με την επιλογή ενόςδικτύου μονοπατιών οργανικής μορφής που έρχεται να δια‐λύσει τον αστικό κάναβο και ταυτόχρονα, να αναδομήσει τοναστικό ιστό, συνδέοντας όλες τις επί μέρους «γειτονιές» μενέο τρόπο. Στην ίδια λογική οι στροβιλισμοί των μονοπατιώνοδηγούν σε ένα συνειδητά ιδιόμορφο κτήριο, ένα ρευστόπολιτιστικό κέντρο πολλαπλών χρήσεων, «καμπύλο» μεβατό δώμα, το οποίο αναδύεται από τη γη «αθόρυβα», ακο‐λουθώντας την κεντρική ιδέα του σχεδιασμού. Η επιλογή τουσεναρίου να «σπάσει» η κανονικότητα, να αποδομηθεί οτυποποιημένος αστικός κάναβος και να εισβάλει η οργανικήμορφή της φύσης μέσα σε αυτόν, υπήρξε η κεντρική ιδέα τηςπρότασης.

Πλήρες Κείμενο: PDF

ISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών