Εικόνα εξωφύλλου

Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα και κλιματικά ουδέτερες πόλεις: η περίπτωση της πόλης της Καβάλας

Έλενα Σαμουρκασίδου

Περίληψη


Η κλιματική κρίση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τον μετασχηματισμό των πόλεων, αναδεικνύοντας μία σειρά παραμέτρων και εργαλείων που χρήζουν επανασχεδιασμού. Η βιώσιμη αστική κινητικότητα αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη μιας πόλης τόσο από χωρική όσο και από αισθητική και λειτουργική άποψη. Σκοπός λοιπόν του παρόντος άρθρου είναι να μελετήσει τη συσχέτισή της με την κλιματική ουδετερότητα των πόλεων μέσα από το case study της Καβάλας και να αναδείξει τα οφέλη τόσο σε επίπεδο αναβάθμισης αστικού περιβάλλοντος όσο και σε επίπεδο αναστροφής μικροκλίματος και μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος. Η ανάλυση πραγματοποιείται μέσα από την εξειδίκευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που έχει καταρτίσει ο Δήμος Καβάλας και είναι σε ισχύ από το 2022, σε συνδυασμό με βιβλιογραφική έρευνα και πηγές.

https://doi.org/10.26234/HEAL.IHU.H3T1-DD04


Πλήρες Κείμενο: PDF

ISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών