Εικόνα εξωφύλλου

Αστικός Σχεδιασμός σε Brownfield: Πρόταση Ανάπλασης πρώην Λιμενο-Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, περιοχής Λιπασμάτων Δραπετσώνας

Ηώ Καρύδη

Περίληψη


Πρόθεση αυτού του άρθρου είναι να αναλύσει πτυχές της ανάπλασης κτηριακών κελυφών και τοπίου με αναφορά στη μελέτη που απέσπασε το Α’ Βραβείο στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για την Ανάπλαση 640 στρεμμάτων στη Λιμενική-Βιομηχανική Ζώνη «Λιπασμάτων» στη Δραπετσώνα του Πειραιά το 2017. Το άρθρο       εστιάζει σε πτυχές του σχεδιασμού οι οποίες  συνδυάζουν τις τοπιακές ιδιαιτερότητες και τις φυσικές διαδικασίες του προς ανάπλαση χώρου με τα τυπολογικά χαρακτηριστικά των κελυφών και τη μορφολογία του αστικού χώρου. Συγκεκριμένα, στοιχειοθετεί τον σχεδιασμό ως αποτέλεσμα συνεργειών που προκύπτουν μεταξύ κοινωνικών, περιβαλλοντικών, και τεχνολογικών δυνατοτήτων οι οποίες καθίστανται αρχιτεκτονικά περιγράψιμες μέσα από οργανωτικές και χρηστικές πρακτικές. Στόχοι του σχεδιασμού είναι: α) Η καινοτόμος  ανάταξη του φυσικού χώρου  με προϊόν ένα εκτεταμένο πάρκο κοινόχρηστου πρασίνου, β) Η ανάκαμψη τοπίων και πόρων μέσω επιχειρησιακών οικολογιών, και γ) η ιστοδόμηση για τη λειτουργική οργάνωση νέων χρήσεων  με εξισορρόπηση παρεμβάσεων σε νέα δόμηση και σε επανάχρηση.

https://doi.org/10.26234/HEAL.IHU.A0QN-GJ94


Πλήρες Κείμενο: PDF

ISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών