Τόμ. 4, Αρ. 1 (2015)

Γεω-επεξεργασίες

Πίνακας Περιεχομένων

Σημείωμα Συντακτικής Επιτροπής

Γεω-επεξεργασίες PDF
Συντακτική Επιτροπή

Άρθρα

Design and Development of an OGC Web Processing Service as a Framework for Applying Ordinary Kriging in Groundwater Management PDF
E. Grinias, A. Atzemoglou, D. Kotzinos
Συγκροτήματα Εργατικών Κατοικιών στην πόλη των Σερρών PDF
Γ. Καριώτου, Λ. Θεοδωρίδου, A. Νησιούδη
A Framework for Personalized Geomatic Engineering E-Learning Experiences PDF
A. Styliadis, L. Sechidis, L. Dimen, S. Herban
Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Η περίπτωση του Δημοσίου Δάσους Σκρα-Φανού PDF
E. Φιλιππίδης, Σ. Καριώτης, Ε. Παναγιωτόπουλος, Γ. Καριώτης


ISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών