Τόμ. 3, Αρ. 1 (2012)

Ερμηνείες και Τεχνολογίες Χωρικών Ζητημάτων

Πίνακας Περιεχομένων

Σημείωμα Συντακτικής Επιτροπής

Ερμηνείες και Τεχνολογίες Χωρικών Ζητημάτων PDF
Συντακτική Επιτροπή

Άρθρα

Ο συνδυασμός γεωδαιτικών τεχνικών στις αποτυπώσεις μνημείων. Εφαρμογή στο Ρωμαϊκό Ωδείο Πάτρας PDF
Γ. Αρχοντάκης, Μ. Βλάχου, Ο. Αραμπατζή, Β. Παγούνης
Εκτίμηση των ταχυτήτων μετακίνησης επιλεγμένων σημείων του Ελληνικού Χώρου από μετρήσεις GNSS PDF
Σ. Μπίθαρης, Σ. Κατσουγιαννόπουλος
Επισκόπηση εφαρμογών της Εθελοντικής Γεωγραφικής Πληροφορίας με έμφαση στην Πολιτισμική Κληρονομιά PDF
Σ. Συλαίου, Σ. Μπασιούκα, Χ. Πότσιου, Π. Πατιάς
Οι Γεωγραφικές Ενδείξεις Προέλευσης Αγροδιατροφικών Προϊόντων. Χαρτογράφηση της Ελληνικής Συμμετοχής PDF
Ι. Σωτηρίου
Τα σύγχρονα νεκροταφεία ως πολυδιάστατα αστικά κενά. Χωρικός προσδιορισμός των χώρων ταφής σε σχέση με το αστικό περιβάλλον. PDF
Δ. Ζαβράκα
Στοιχεία δόμησης παραδοσιακών κτιρίων στην περιοχή του Νομού Σερρών. Eντοπισμός και καταγραφή σε χάρτες διατηρούμενων κτισμάτων PDF
Γ. Πολυράβας


ISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών