Τόμ. 2, Αρ. 2 (2011)

Φυσικός & Ανθρωπογενής Χώρος

Πίνακας Περιεχομένων

Σημείωμα Συντακτικής Επιτροπής

Φυσικός & Ανθρωπογενής Χώρος PDF
Συντακτική Επιτροπή

Άρθρα

Συνδυασμός δορυφορικών εικόνων IKONOS υψηλής χωρικής ανάλυσης και ΓΣΠ στην εκτίμηση του αριθμού των δένδρων του παραποτάμιου δάσους της λίμνης Κερκίνης PDF
Ι. Τσολακίδης, Μ. Δαβής, Ν. Κατσέλας
Τρεις Πλατείες των Σερρών. Διαδικασίες Διαμόρφωσης. Χωρική Λειτουργία PDF
Λ. Θεοδωρίδου, Γ. Καριώτου
Γεωγραφική ανάλυση της ανεργίας στο Ν. Ροδόπης PDF
Δ. Γκαϊφύλλια, Π. Ηλιοπούλου
Inset Mapper: Ένα λογισμικό για το πρόβλημα της «Χωρικής Ασυνέχειας του Γεωγραφικού Χώρου» PDF
Α. Παπακωνσταντίνου, Δ. Βαρσάμης, Ν. Σουλακέλλης
Εκτίμηση πλημμυρικού Κινδύνου στην πόλη των Σερρών με την χρήση μορφομετρικών και υδραυλικών μοντέλων PDF
Χ. Παππας, Κ. Παπαθεοδώρου, Ι. Φουντούλης
Creating Greek Ethnic Place in Miami, Florida PDF
M. Caravelis


ISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών