Τόμ. 1, Αρ. 1 (2010)

Η Διαθεματικότητα της Γεωπληροφορικής

Πίνακας Περιεχομένων

Σημείωμα Συντακτικής Επιτροπής

Η Διαθεματικότητα της Γεωπληροφορικής Τoμος 1, Αρ. 1 (2010) - pdf
Συντακτική Επιτροπή

Άρθρα

Επισκόπηση των Τεχνικών Επεξεργασίας και Ανάλυσης Εικόνων με Εφαρμογή στη Γεωπληροφορική ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ - PDF
Η. Γκρίνιας, Δ. Κοτζίνος
Μετάδοση δεδομένων GNSS για προσδιορισμό θέσης σε πραγματικό χρόνο. Εφαρμογές στον Ελληνικό χώρο. ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ - PDF
Σ. Κατσουγιαννόπουλος
Τρωτότητα των υπόγειων νερών της πεδινής ζώνης του Νομού Ημαθίας. Εφαρμογή της τροποποιημένης μεθοδολογίας DRASTIC ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ - PDF
Κ. Παπαθεοδώρου, Ν. Βεράνης, Π. Πατσιαρός
Άγνωστες κυκλικές διατηρημένες κατασκευές μεγάλης διαμέτρου στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, Ελλάδα ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ - PDF
Δ. Καϊμάρης
H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ - PDF
Γ. Κατσούλης, Α. Μοσχόπουλος, Κ. Ευαγγελίδης
Ατελέσφορα Σχέδια για το «Λόφο Μηχανικού». Συμβολή στη Μελέτη της Πολεοδομικής Εξέλιξης των Σερρών ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ - PDF
Λ. Θεοδωρίδου


ISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών