Εικόνα εξωφύλλου

Άγνωστες κυκλικές διατηρημένες κατασκευές μεγάλης διαμέτρου στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, Ελλάδα

Δ. Καϊμάρης

Περίληψη


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στo πλαίσιο μιας εκτεταμένης έρευνας Εναέριας και Δορυφορικής Αρχαιολογίας για τον εντοπισμό ιχνών της αρχαίας Εγνατίας οδού, από την αρχαία Αμφίπολη έως τους Φιλίππους, μια περιοχή με συνολική έκταση 500 Km2, προσδιορίστηκε ένας μεγάλος αριθμός άγνωστων διατηρημένων κατασκευών. Από τα διαφορετικά είδη αυτής της κατηγορίας, στην παρούσα ανακοίνωση θα παρουσιαστούν οι κυκλικές διατηρημένες κατασκευές με μεγάλη διάμετρο (από 13 έως 50m), που ανιχνεύτηκαν σε διαχρονικές αεροφωτογραφίες και σύγχρονες δορυφορικές εικόνες QuickBird-2. Στο εσωτερικό τους ανιχνεύεται φασματικά το συμπαγές υλικό κάλυψης (π.χ. πέτρα), ενώ περιμετρικά λόγω της συγκράτησης της υγρασίας, παρατηρείται πυκνή βλάστηση η οποία σε πολλές περιπτώσεις καλύπτει τις κατασκευές. Μια πρώτη επιφανειακή έρευνα από διεπιστημονική ερευνητική ομάδα στις αντίστοιχες θέσεις και η συλλογή διάσπαρτης κεραμικής έχει πραγματοποιηθεί, επιτρέποντας το χαρακτηρισμό των κατασκευών αυτών ως ιστορικών.

 

 

Λέξεις κλειδιά: Εναέρια και Δορυφορική αρχαιολογία, ίχνη διατηρημένων κυκλικών κατασκευών, διαχρονικά τηλεπισκοπικά δεδομένα, αεροφωτογραφία, δορυφορική εικόνα QuickBird-2.

 

ABSTRACT: The field of Aerial and Remote Sensing Archaeology applies satellite technology to identify buried constructions. Latest research has marked the location of ancient Via Egnatia highway in an area of 500 km2, between the ancient cities of Amphipolis and Phillipi. The author used aerial photos and Quickbird-2 satellite images to identify a great number of large circular constructions (ranging from 13 to 50 meters in diameter) in the  area. Ceramic artifacts that were collected under the identified locations support the research method and provide a basis for future investigation. 

 

Key words: Aerial and Remote Sensing archaeology, Via Egnatia, QuickBird-2, Amphipolis, Phillipi, satellite images

Πλήρες Κείμενο: ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ - PDF

ISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών