Εικόνα εξωφύλλου

Νεότερα ερευνητικά δεδομένα για την ανταλλάξιμη μουσουλμανική περιουσία στην πυρίκαυστο των Σερρών. Η περίπτωση του Εσκί Τζαμιού

Μ Θεοδωρίδου

Περίληψη


Στόχος του παρόντος ερευνητικού άρθρου είναι η κριτική παρουσίαση τεκμηρίων που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία, που οι μουσουλμάνοι των Σερρών εγκατέλειψαν στην πόλη μετά το 1924. Συγκεκριμένα εξετάστηκαν τα «ανταλλάξιμα» ακίνητα  της «πυρικαύστου ζώνης», με στόχο να διαπιστωθούν οι διαδικασίες μεταβίβασής τους σε νέους ιδιοκτήτες το διάστημα 1924-1928. Ποιοί ήταν οι αγοραστές των ανταλλαξίμων και ποιό το τίμημα που κατέβαλαν στην Εθνική Τράπεζα; Τί γνωρίζουμε για τον σύλλογο «Αγοραστών Ανταλλαξίμων Αστικών Ακινήτων»; Ποιά η τύχη του  εμβληματικού Εσκί Τζαμί; Ο μεγάλος χωροκοινωνικός μετασχηματισμός που συντελέστηκε εκείνη της περίοδο και διέγραψε εν πολλοίς την μετέπειτα πορεία του κέντρου της πόλης, τεκμηριωμένος μέσα από την τύχη των ανταλλαξίμων κτημάτων, αποτελεί μια ακόμη συμβολή στην ιστορία της πόλης των Σερρών.

Πλήρες Κείμενο: PDF

ISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών