Γεω-τόποι

Συντακτική Επιτροπή

Περίληψη


Στο παρόν τεύχος, 6ο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού Χωρο-Γραφίες περιέχονται τρεις  πρωτότυπες εργασίες, στην επιστημονική  στόχευση των άρθρων που έχουν δημοσιευτεί και στο παρελθόν. Στην  σύντομη αναφορά στο περιεχόμενο των άρθρων, που ακολουθεί, θα διαπιστώσετε την συνεισφορά τους στα επί μέρους διακριτά επιστημονικά πεδία που διαπραγματεύονται.

 

Η Ελένη Αθανασοπούλου και ο Νικόλαος Γιαννακόπουλος στο άρθρο τους με τίτλο «Μέγαρο Χορού Καλαμάτας: Ένα νέο τοπόσημο στον ιστό της πόλης», προσεγγίζουν κριτικά  ένα κεντρικά χωροθετημένο νεόδμητο επιβλητικό κτήριο που σήμερα στεγάζει τις εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ως μέρος του οράματος για την πολιτιστική, οικονομική, τουριστική ανάπτυξη της πόλης. Η εργασία συζητά τη λειτουργία του ως τοπόσημου, επιδιώκοντας να προσεγγίσει τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή από τη λειτουργία του Μεγάρου.  Δεδομένης της θέσης του στον αστικό ιστό και, κυρίως, δεδομένων των προηγμένων χαρακτηριστικών που ενσωματώνει το σύγχρονο εμβληματικό κτήριο, επανεξετάζονται θέματα σχετικά με το πρόγραμμα, τον τρόπο λειτουργίας και αξιοποίησής του. Προτείνεται διεύρυνση της χρήσης του με πολλαπλές λειτουργίες, πέρα από όσα συνυφαίνονται με τον πολιτιστικό τομέα του χορού, που θα περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και οικονομικές εκδηλώσεις, ώστε το Μέγαρο να απεγκλωβιστεί από μια διαφαινόμενη μονομέρεια του χαρακτήρα του, να ανοιχτεί προς την πόλη και, με ρόλο ευρύτερο, να συμβάλει καταλυτικά στην ανάδειξη της αστικής ταυτότητας  της Καλαμάτας και στην ανάπτυξη της περιοχής.

 

Το άρθρο των Χαρίδημου Παππά και Ηλία Γκρίνια με τίτλο «Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής με Στόχο τη Βέλτιστη Σειρά Επίσκεψης του Χρήστη/Πελάτη Σε Καταστήματα Παροχής Υπηρεσιών Με Ουρές» αναφέρεται στη σχεδίαση και υλοποίηση μιας διαδικτυακής εφαρμογής με στόχο τον υπολογισμό της βέλτιστης σειράς επίσκεψης του χρήστη της σε έναν αριθμό καταστημάτων παροχής υπηρεσιών με ουρές (υποκαταστήματα τραπεζών, ταχυδρομεία κ.α.) και την οπτικοποίηση της βέλτιστης αυτής διαδρομής πάνω στο χάρτη. Η εφαρμογή υπολογίζει τη βέλτιστη σειρά επίσκεψης ελαχιστοποιώντας το συνολικό εκτιμώμενο (προβλεπόμενο) χρόνο τόσο της διαδρομής από το ένα κατάστημα στο άλλο, όσο και αυτόν της εξυπηρέτησης του χρήστη/πελάτη από το κάθε κατάστημα. Το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι το, κλασσικό στη Θεωρία Γράφων, Ασσύμετρο Πρόβλημα του Πλανόδιου (ή Περιοδεύοντος) Πωλητή (ΑΠΠΠ), αλλά με χρονικά μεταβαλλόμενες αποστάσεις (βάρος ή κόστος) μεταξύ των κόμβων-καταστημάτων, γεγονός που επιτείνει τη γνωστή δυσκολία (hardness) επίλυσης του προβλήματος ακόμα και για σχετικά μικρό αριθμό κόμβων επίσκεψης. Λόγω της μη ελεύθερης πρόσβασης στα πραγματικά δεδομένα ουρών των καταστημάτων παροχής υπηρεσιών στον Ελλαδικό χώρο, προσομοιώθηκε  στον υπολογιστή η λειτουργία της ουράς εξυπηρέτησης για το καθένα κατάστημα χωριστά, ενώ αντίθετα, η εκτίμηση της χρονικής απόστασης μεταξύ των καταστημάτων  γίνεται με κλήσεις συναρτήσεων του JavaScript Google Maps Directions API.

 

Στόχος του ερευνητικού άρθρου της Λίλας Θεοδωρίδου-Σωτηρίου με τίτλο «Νεότερα ερευνητικά δεδομένα για την ανταλλάξιμη μουσουλμανική περιουσία στην πυρίκαυστο των Σερρών. Η περίπτωση του Εσκί Τζαμιού» είναι η κριτική παρουσίαση τεκμηρίων που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία, που οι μουσουλμάνοι των Σερρών εγκατέλειψαν στην πόλη μετά το 1924. Συγκεκριμένα εξετάστηκαν τα ανταλλάξιμα» ακίνητα  της «πυρικαύστου ζώνης», με στόχο να διαπιστωθούν οι διαδικασίες μεταβίβασής τους σε νέους ιδιοκτήτες το διάστημα 1924-1928. Ποιοί ήταν οι αγοραστές των ανταλλαξίμων και ποιό το τίμημα που κατέβαλαν στην Εθνική Τράπεζα; Τί γνωρίζουμε για τον σύλλογο «Αγοραστών Ανταλλαξίμων Αστικών Ακινήτων»; Ποιά η τύχη του  εμβληματικού Εσκί Τζαμί; Ο μεγάλος χωροκοινωνικός μετασχηματισμός που συντελέστηκε εκείνη της περίοδο και διέγραψε εν πολλοίς την μετέπειτα πορεία του ιστορικού κέντρου της πόλης, τεκμηριωμένος μέσα από την τύχη των ανταλλαξίμων κτημάτων, αποτελεί μια ακόμη συμβολή στην ιστορία της πόλης των Σερρών.

 

Κλείνοντας το εισαγωγικό σημείωμα του 6ου τεύχους του περιοδικού ΧωροΓραφίες σας θυμίζουμε ότι για τα θεματικά πεδία που ενδιαφέρουν το περιοδικό μας, μπορείτε να ανατρέξετε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου μας.

Περιμένουμε την υποβολή νέων άρθρων, τα οποία σύμφωνα με την πάγια τακτική μας, στέλνονται χωρίς τα διακριτικά των συγγραφέων σε τουλάχιστον δύο κριτές. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής άρθρων για το επόμενο (6ο τεύχος) είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2018.

Την υποβολή των προς κρίση άρθρων θα πρέπει να συνοδεύει δήλωση των συγγραφέων (βλέπε υπόδειγμα 1) ότι το άρθρο δεν έχει δημοσιευτεί σε άλλο περιοδικό ή πρακτικά συνεδρίων και ότι στην περίπτωση της έγκρισης ηλεκτρονικής δημοσίευσης των άρθρων τους μεταβιβάζουν τα πνευματικά δικαιώματα δημοσίευσης (βλέπε υπόδειγμα 2)

 

Σέρρες, 6 Μαΐου, 2018

 

Η Συντακτική Επιτροπή


Πλήρες Κείμενο: PDF

ISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών