Εικόνα εξωφύλλου

Συγκροτήματα Εργατικών Κατοικιών στην πόλη των Σερρών

Γ. Καριώτου, Λ. Θεοδωρίδου, A. Νησιούδη

Περίληψη


Η διαπίστωση ότι τα συγκροτήματα εργατικών κατοικιών στην πόλη των Σερρών απουσιάζουν από την επιστημονική βιβλιογραφία υπήρξε η αφορμή για την παρούσα παρουσίαση. Η πολεοδομική συγκρότηση και αρχιτεκτονική έκφραση των συγκεκριμένων συγκροτημάτων  εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο δράσης του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας για παροχή  χαμηλού κόστους τυποποιημένης κατοικίας. Οργανωμένη δόμηση με μονόροφες κατοικίες σε σειρά, διώροφες κατοικίες σε στοίχους και πολυόροφες πολυκατοικίες  συνυπάρχουν στις παρυφές της πόλης, τονίζοντας με την πολυμορφία τους την ιδιαιτερότητα του εγχειρήματος. Ο λειτουργικός και δομικός κάναβος, η χαμηλή πυκνότητα, η ύπαρξη δικτύου κοινόχρηστων χώρων, αλλά κυρίως η σφραγίδα του προσωπικού ύφους του γνωστού αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη (σε δύο εκ των συγκροτημάτων) τα καθιστούν αξιοπρόσεκτα. Η μικρής έκτασης επεμβάσεις, αλλά κυρίως η σπάνια πολυχρωμία στο συγκρότημα 2  δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω φροντίδα και ανάδειξη.  ‘Αρα, η παρούσα παρουσίαση δεν αποτελεί απλά και μόνο μια ακόμη βιβλιογραφική προσθήκη, αλλά  κινείται στην κατεύθυνση ώστε τα πρακτικά «αθέατα» σήμερα συγκροτήματα εργατικών κατοικιών να καταστούν «ορατά» στο κοινό, τους ιστοριογράφους της πόλης των Σερρών και την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: εργατικά συγκροτήματα στη Ελλάδα, πολεοδομική ιστορία των Σερρών, αρχιτέκτων Άρης Κωνσταντινίδης,

ABSTRACT: The lack of efficient literature concerning the social housing schemes in Serres was the main motivation behind this paper. A national authority, the Worker's Housing Organization, was in charge for designing and implementation of 6 urban projects for low-cost housing complexes during ’60s, ‘70s and ‘80s. Nowadays, a series of one-storey, two-storey and multi-storey houses coexist on the outskirts of the city, highlighting the diversity that outlined the project's architectural design. We trace the remarkable personal style of the well known architect Aris Konstantinidis in two the mentioned blocks. Housing block 2 offers such a unique design example with its rare variety of colors and small scale interventions. Special notice has been placed on the functional and structural grids, the low density and the dense network of open spaces. In concluding this presentation aims to trigger the academic discussion towards exploring the so far unknown social housing complexes in Serres and inform the general public and the city historians on a hidden side of the city's architectural history.

KEYWORDS: social housing schemes in  Greece, urban planning history of Serres, architect Aris Konstantinidis


Πλήρες Κείμενο: PDF

ISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών