Εικόνα εξωφύλλου

Ενοποίηση και επανασχεδίαση ανοικτών αστικών χώρων στην περιοχή των Εξαρχείων

Ε. Πασχάλη, Ε. Μυριούνη

Περίληψη


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η σχεδιαστική πρόταση ενοποίησης και ανάπλασης των υπαιθρίων και ακάλυπτων χώρων στην περιοχή Εξαρχείων στην Αθήνα αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Τα Εξάρχεια  είναι μία «κλειστή» οικιστική ενότητα με την έννοια ότι συνορεύει προς όλες τις κατευθύνσεις με ήδη κορεσμένες οικιστικές περιοχές. Η ανάλυση περιλαμβάνει τον εντοπισμό των αστικών κενών της περιοχής και την αποτίμησή τους ανάλογα με τον τύπο, τη θέση τους στο αστικό ιστό και τη χρήση τους στην κοινωνική ζωή της περιοχής. Χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία σχεδιασμού του χώρου ανασυνθέτονται  τα αστικά κενά δημιουργώντας ένα ανοικτό δίκτυο, όπου η γραμμικότητα των ροών των πεζών, η δημιουργία χώρων  κίνησης ή στάσης μέσω της κατάλληλης φύτευσης, η διαχείριση των κλίσεων και των υψομετρικών διαφορών, οι επιστρώσεις με «φιλικά» υλικά αναζωογονούν το υποβαθμισμένο περιβάλλον. Οι θεωρίες επανάκτησης των ανοικτών χώρων της πόλης αποκτούν μέσω της συγκεκριμένης σχεδιαστικής παρέμβασης  ένα ακόμη ενισχυτικό επιχείρημα. [1]. 

Λέξεις Κλειδιά: Ανάπλαση Αστικών Υπαίθριων Χώρων, Αστικός Ελεύθερος Χώρος, Αστικά Κενά

ABSTRACT: Unification and re-planning of the open-air urban spaces and urban voids in the area of Exarchia  is the main aim of this design proposal.  Exarchia is a “closed” built-up neighborhood in the down town of Athens.  Firstly the open-spaces are categorized in units and they are valued concerning their type and location in the urban fabric and  their contribution  in the local social life. The re-planning of these open-spaces is conceived as a process of unification and visual enrichment using elements as: the linearity of flows of pedestrians, movements and axes that go through in each unit, the planting that import axes of movement, the management of bents and hypsometric differences, the way that “is read” the soil, some unexpected views, the material in pedestrian walks etc. We finally assert that redesigning small open urban spaces, as this case study show us, we could improve the physical conformity, social life and urban morphology. 

Keywords: Redevelopment,  Urban Void,  Urban Open- Air Space

Πλήρες Κείμενο: PDF

ISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών