Εικόνα εξωφύλλου

H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού

Γ. Κατσούλης, Α. Μοσχόπουλος, Κ. Ευαγγελίδης

Περίληψη


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το παρόν άρθρο καλείται να επιβεβαιώσει την περιγραφή του πτυχιούχου του τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σερρών σύμφωνα με την οποία, ο απόφοιτος, μπορεί να υποστηρίξει εκτός των άλλων Συγκοινωνιακές Μελέτες. Προς την κατεύθυνση αυτή και στα πλαίσια πρακτικής άσκησης που εκπονήθηκε στο Ινστιτούτο Μεταφορών, πραγματοποιήθηκαν επεξεργασίες για την υποβοήθηση διαδικασιών συγκοινωνιακού σχεδιασμού που βασίστηκαν σε τεχνολογικά εργαλεία και μεθόδους της επιστήμης της Γεωπληροφορικής. Αυτές περιελάμβαναν, χωρίς να περιορίζονται τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), για τη συλλογή και τον προσδιορισμό χωρικών συγκοινωνιακών χαρακτηριστικών. Επιπροσθέτως, περιελάμβαναν την εφαρμογή στοιχειωδών τοπογραφικών διεργασιών επί των δεδομένων αυτών, όπως προβολές, μετασχηματισμούς, γεωαναφορές, διορθώσεις κλπ., την εκτέλεση εξειδικευμένων και σύνθετων ερωτημάτων επί των δεδομένων, βασισμένων στη Γλώσσα Δομικής Αναζήτησης (SQL), τη δημιουργία χαρτογραφικού περιεχομένου καθώς και πολυάριθμες άλλες επεξεργασίες δεδομένων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Δυναμικός Καταμερισμός, Οδικά Δίκτυα, Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τις Μεταφορές (GIS-T), Πληροφοριακά Συγκοινωνιακά Συστήματα

 

ABSTRACT: The present article aims to confirm, that graduates of the Geoinformatics &Surveying Department, as officially mentioned in their profile description, are capable to support beyond others, the performance of Traffic Studies. Toward this direction, and during traineeship at the Hellenic Institute of Transportation, works assisting transport engineering processes were performed based on technological tools and methods of Geoinformation Science. The above works included, without being limited, usage of Geographic Information Systems (GIS), for collecting and identifying spatial transportation features. In addition, they included the application of primitive land-surveying processes upon traffic data, such as projections, transformations, georeferences, corrections etc., the execution of specialized and complicated queries, based on Structured Query Language (SQL), the creation of cartographical content as well as numerous data processes

 

Keywords: Dynamic Traffic Assignment, Road Networks, Transport Planning, Geographic Information Systems for Transportation (GIS-T), Transport Information Systems


Πλήρες Κείμενο: ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ - PDF

ISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών