Συντακτική Ομάδα

Επιμελητής Περιοδικού

Επιστημονική Επιτροπή

  1. Σοφία Βυζοβίτη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  2. Αργυρώ Δημούδη, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  3. Δημήτριος Κοτζίνος, CY Cergy Paris Université
  4. Κωνσταντίνος Λαλένης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  5. Νικόλαος Σουλακέλλης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Συντονισμός Σύνταξης και Έκδοσης

Τεχνική-Διοικητική ΥποστήριξηISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών