Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Δρ. Λίλα Θεοδωρίδου
Καθηγήτρια
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: theodoridou@ihu.gr

Τεχνική Υποστήριξη

Δρ. Δημήτρης Μπότσης
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dimbotsis@ihu.grISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών