ΧΩΡΟ-ΓΡΑΦΙΕΣ

Εξαμηνιαία έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής - ΔΙΠΑΕ

Στόχος του περιοδικού

Στόχος του περιοδικού είναι η διεπιστημονική προσέγγιση και η τεκμηρίωση των εξελίξεων στον ραγδαία εξελισσόμενο τομέα της τεχνολογίας, αλλά και η διασύνδεσή της με τις πολλαπλές γνωστικές ενότητες που διατρέχουν το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής του ΔΙΠΑΕ. Ο εντοπισμός και η κάλυψη ζητημάτων θεωρίας και πράξης που απασχολούν τους επιστήμονες του χώρου, βιβλιοπαρουσιάσεις, παρουσιάσεις αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων, πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών, ειδικά αφιερώματα κ.λπ. αποτελούν τα περιεχόμενα του περιοδικού.


Περιοδικότητα και μορφή έκδοσης

Ο ετήσιος τόμος του περιοδικού ΧΩΡΟ-ΓΡΑΦΙΕΣ εκδίδεται σε δύο τεύχη, τα οποία κυκλοφορούν σε περιβάλλον διαδικτύου τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο κάθε έτους.

Οι γλώσσες του περιοδικού είναι  η ελληνική και η αγγλική.

Κάθε άρθρο συνοδεύεται από περίληψη στην αγγλική και ελληνική γλώσσα (150 λέξεις περίπου) και λέξεις κλειδιά (μέχρι 5)

 

Το περιοδικό ΧΩΡΟ-ΓΡΑΦΙΕΣ περιλαμβάνει:

Η ύλη του περιοδικού περιλαμβάνει άρθρα ελλήνων και ξένων επιστημόνων από το χώρο της Γεωπληροφορικής, της τεκμηρίωση και διαχείρισης του χώρου, τα οποία διατυπώνουν θέσεις, προβληματισμούς, αναζητήσεις, απόψεις, ιδέες, εφαρμογές που σχετίζονται με το αντίστοιχο επιστημονικό αντικείμενο. Τα άρθρα αξιολογούνται από επιστημονική επιτροπή και εξωτερικούς, ανώνυμους κριτές (peer reviewers).

 

Λογισμικό Διαχείρισης και Δημοσίευσης

Το περιοδικό χρησιμοποιεί το Open Journal Systems 2.3.0.0, το οποίο είναι ένα λογισμικό διαχείρισης και δημοσίευσης περιοδικών εκδόσεων ανοικτού κώδικα, που έχει αναπτυχθεί, υποστηρίζεται και διανέμεται ελεύθερα από το Public Knowledge Project κάτω από την αδειοδότηση GNU General Public License.

 

Θεματικές Περιοχές

  • Γεω-επιστήμες
  • Γεωπληροφορική
  • Τοπογραφία - Γεωδαισία
  • Πολεοδομία - Χωροταξία
  • Φυσικό περιβάλλον
  • Δομημένο Περιβάλλον
  • Μεταφορές
  • Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών

 

Υποβολή Άρθρων

Για να υποβάλλετε άρθρο θα πρέπει να εγγραφείτε στο περιοδικό.

Εναλλακτικά μπορείτε να προβείτε σε άμεση υποβολή περίληψης υποψήφιου για δημοσίευση άρθρου στην ηλεκτρονική διεύθυνη dimbotsis@ihu.gr

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων για το επόμενο τεύχος είναι η 30η Ιουνίου 2022.

 

Οδηγίες συγγραφής άρθρων

Συντακτική Ομάδα

Τρέχον Τεύχος

 ISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών