ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Κτηματολόγιο

Κτηματολόγιο (Υ)

Στόχος: απόκτηση βασικών γνώσεων για τον τρόπο σύνταξης του κτηματολογίου στην Ελλάδα. Γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σκοπός: Η δυνατότητα συνεργασίας με τους φορείς που συντάσσουν και διατηρούν το Εθνικό κτηματολόγιο στην Ελλάδα. Υποδομή από υπόβαθρο επίγειο ή φωτογραμμετρικό.

Περιγραφή μαθήματος: Ορισμός, αντικείμενο. Τίτλοι ιδιοκτησίας και μονάδες μέτρησης εμβαδών κατά τη τουρκοκρατία. Η ιδιοκτησία στη γη και το Κτηματολόγιο, νομικό πλαίσιο. Βασικές γνώσεις εμπράγματου δικαίου. Οικονομικοκοινωνική υποδομή Κτηματολογίου. Μέθοδοι και τεχνικές Κτηματολογίου. Εθνικό Κτηματολόγιο, οργανωτική δομή, αναφορά στο Νομικό πλαίσιο και τις τεχνικές προδιαγραφές. Οθωμανικό κτηματολόγιο και αρχείο οικονομικής εφορίας, Τούρκικοι τίτλοι ιδιοκτησίας και φορολογικά έγγραφα. Συνέπειες από έλλειψη Κτηματολογίου. Το Κτηματολόγιο ως βασική μελέτη υποδομής ανάπτυξης. Εφαρμογές Κτηματολογίου. Ιστορικά στοιχεία του θεσμού των υποθηκοφυλακείων. Λειτουργία του θεσμού και τήρηση βιβλίων. Δημοσιότητα βιβλίων. Μελλοντική εξέλιξη. Ανάλυση στοιχείων κατάλληλων για GIS. Η χρήση των GIS στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Βιβλιογραφία

  • Απόστολος Αρβανίτης, Κτηματολόγιο θεωρητικό υπόβαθρο ελληνική πραγματικότητα, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2000
  • Κοσμάς Αριστοτέλης- Γ. Δούκας, Δασικός και αγροτικό κτηματολόγιο, Εκδόσεις Παχούμη, 2009
Κορυφή σελίδας