ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Γεωπληροφορική και Συγκοινωνιακά Έργα

Γεωπληροφορική και Συγκοινωνιακά Έργα (Υ)

Στόχος: Απόκτηση γνώσεων κυκλοφοριακών δεδομένων και προστασίας περιβάλλοντος. Δυνατότητα υπολογισμού χωματισμών, προμέτρησης εργασιών και εκτίμησης κόστους

Σκοπός: Δυνατότητα προϋπολογισμού οδικών και κυκλοφοριακών έργων και η συσχέτιση με τις πολεοδομικές μελέτες. Δεδομένα για εισαγωγή σε GIS.

Περιγραφή μαθήματος: Προσαρμογή της χάραξης στο τοπίο. Οδική κυκλοφορία και προστασία του περιβάλλοντος. Η σημασία της γεωλογίας στην οδοποιία. Υπολογισμός χωματισμών. Προμέτρηση εργασιών. Τιμολόγιο, προϋπολογισμός δαπάνης. Εφαρμογή με Η/Υ. Θεμελιώδεις αρχές κατασκευής κόμβων.Καθοριστική ταχύτητα μορφή κόμβων. Αναφορά σε ισόπεδους και ανισόπεδους κόμβους. Παραδείγματα Υπεραστικές- αστικές οδοί. Η κυκλοφορία σαν μαζικό φαινόμενο (θεμελιώδεις έννοιες). Η οδοποιία και τα άλλα μέσα μεταφορών. Ανάλυση της κυκλοφορίας, κυκλοφοριακή ικανότητα, οδική ασφάλεια. Χώροι στάθμευσης, (αναφορά σε υπεραστικό και αστικό δίκτυο). Υποδείγματα και αναφορές σε πολεοδομικές μελέτες.

Βιβλιογραφία

  • Α.Π. Γιώτης - Γ. Κανελλαϊδης -Γ. Μαλέρδος, «Γεωμετρικός σχεδιασμός των οδών», Εκδόσεις ΣΥΜΕΩΝ, 1990
  • Μουρατίδης Αναστ., Η κατασκευή των οδικών έργων, UNIVERCITY STUDIO PRESS, 2005
Κορυφή σελίδας