ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Φωτογραμμετρία ΙΙ

Φωτογραμμετρία ΙΙ (Υ)

Στόχος: Η χρησιμοποίηση των μεθόδων και εξοπλισμού της φωτογραμμετρίας για τη σύνταξη φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων.

Σκοπός: Η δυνατότητα σύνταξης φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων και η διασύνδεση με χαρτογραφική βάση δεδομένων.

Περιγραφή μαθήματος: Στερεοσκοπική όραση. Παράλλαξη. Προσανατολισμός ζεύγους φωτογραφιών. Αναλογικοί στερεοαναγωγείς. Η φωτογραμμετρία στην οδοποιία. Αξιοπιστία φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων. Συστήματα φωτογραμμετρικών οργάνων και ακρίβεια τοπογραφικών διαγραμμάτων με φωτογραμμετρικές μεθόδους. Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, ψηφιοποίηση με σάρωση. Προετοιμασία εικόνων και φωτογραμμετρικού οργάνου. Προσανατολισμός του φωτογραμμετρικού οργάνου. Δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους και αποδόσεις. Διασύνδεση με χαρτογραφική βάση δεδομένων GIS.

Βιβλιογραφία

  • Πατιάς, Εισαγωγή στη φωτογραμμετρία, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 1991
  • Αθανάσιος Δερμάνης, Αναλυτική φωτογραμμετρία, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 1999
Κορυφή σελίδας