ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS I)

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS I) (Υ)

Στόχος: Απόκτηση βασικών γνώσεων για τις κύριες αρχές και διαδικασίες ενός Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ).

Σκοπός: Η διαδικασία εισαγωγής γεωγραφικών δεδομένων σ’ ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Η συνεργασία με αναλυτικά δεδομένα από Τοπογραφία.

Περιγραφή μαθήματος: Ορισμοί, δεδομένα, πληροφορίες. Βασικές διαδικασίες και τμήματα ενός ΓΣΠ. Συλλογή δεδομένων. Έλεγχος και αξιολόγηση των δεδομένων, αβεβαιότητα δεδομένων. Γεωαναφορά και έλεγχός της, Κωδικοποίηση και εισαγωγή. Επεξεργασία και ανάλυση. Μέθοδοι διανυσματοποίησης. Εισαγωγή διανυσματικών δεδομένων στο Σύστημα. Βασικές αρχές και έννοιες των διανυσματικών και ψηφιδωτών ΓΣΠ. Η Σημαντική και Γεωμετρική διάσταση των γεωγραφικών οντοτήτων. Η έννοια της τοπολογίας σημείων, γραμμών, πολυγώνων. Άλγεβρα BOOL. Στοιχεία μεθοδολογίας σχεδιασμού ανάπτυξης γεωγραφικής βάσης δεδομένων. Σύνδεση των γεωγραφικών δεδομένων με εξωτερικές βάσεις δεδομένων, με τη βοήθεια χωρικών τελεστών και τη δημιουργία παραγωγής επεξεργάσιμης πληροφορίας. Παραγωγή βασικών χαρτοσυνθέσεων

Βιβλιογραφία

  • P.A. LOGNELY- M.F GOODCHILD, D.J MAGUIRE, D.W RHIND, Συστήματα και επιστήμη γεωγραφικών πληροφοριών (2η έκδοση), Εκδόσεις: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2010
  • Κωστής Κουτσόπουλος, Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και ανάλυση του χώρου, Εκδόσεις Παπασωτηριου, 2002.
Κορυφή σελίδας