ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Βάσεις δεδομένων

Βάσεις δεδομένων (Υ)

Στόχος: Απόκτηση γνώσεων στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων, γνώση της δομημένης γλώσσας SQL.

Σκοπός: Η δυνατότητα σχεδιασμού σχεσιακών βάσεων δεδομένων που είναι απαραίτητες στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, βάση της περιγραφικής πληροφορίας των GIS.

Περιγραφή μαθήματος: Η έννοια της βάσης δεδομένων. Τρόποι αποθήκευσης πληροφοριών. Μοντέλα βάσεων δεδομένων. Σχεσιακές βάσει, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα. Γλώσσα ορισμού δεδομένων. Γλώσσα ερωτήσεων QL. Σχεσιακή άλγεβρα. Δομημένη γλώσσα ερωτήσεων SQL. Σχεδιασμός σε μία σχεσιακή βάση δεδομένων.

Βιβλιογραφία

  • Ramakrishan. Gehkre, Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων τ/α' 1η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα & Υιοί ΟΕ, 2002.
  • R. Elmasri & S. Navathe (μεταφραση: Μ. Χατζόπουλος), Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (τόμος α΄) 5η έκδοση, Εκδόσεις Δίαυλος, 2001.
Κορυφή σελίδας