ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Χωροταξία και Περιφερειακή ανάπτυξη

Χωροταξία και Περιφερειακή ανάπτυξη (Υ)

Στόχος: Απόκτηση βασικών γνώσεων στον χωροταξικό σχεδιασμό και στις σχετικές θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης και πολιτικής.

Σκοπός: Η βασική κατανόηση θεωριών για την οργάνωση του χώρου απαραίτητων στη σύνταξη χωροταξικών σχεδίων.

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στο χωροταξικό σχεδιασμό (θεωρητικά) και στο σύστημα χωροταξικού σχεδιασμού-προγραμματισμού στην Ελλάδα. Θεωρίες χωρικής οργάνωσης. Τα κλασικά υποδείγματα οργάνωσης του αγροτικού χώρου, το δίκτυο οικισμών και η οργάνωση του χώρου. Θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης με έμφαση στη θεωρία των πόλων ανάπτυξης. Σχεδιασμός σε επίπεδο περιφέρειας (νομός ή ζώνη μεγάλης κλίμακας ή παράκτια) και τομεακός χωροταξικός σχεδιασμός (γεωγραφική οργάνωση των παραγωγικών τομέων: άξονες και πόλοι χωρικής οργάνωσης της παραγωγής στο πλαίσιο κατακερματισμού της εργασίας που καλύπτει μεγάλες χωρικές ενότητες).

Βιβλιογραφία

  • Αγγελίδης Μηνάς, Χωροταξικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη Εκδόσεις Συμμετρία, 2000.
  • Μαρία Γιαουτζη, Αναστασία Στρατηγέα, Χωροταξικός Σχεδιασμός Θεωρία Και Πράξη, Εκδόσεις Κριτική ΑΕ, 2011.
Κορυφή σελίδας