ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Φωτογραμμετρία Ι

Φωτογραμμετρία Ι (Υ)

Στόχος: Απόκτηση βασικών γνώσεων φωτογραμμετρίας, τους τύπους φωτομηχανών προσανατολισμού και βαθμονόμησης των μηχανών. Γνωριμία με το φωτομωσαϊκό και την ορθοφωτογραφία.

Σκοπός: Η εκμάθηση χρήσης φωτομηχανών και αναγνώρισης φωτομωσαϊκών και την ορθοφωτογραφιών απαραίτητα για την φωτογραμμετρία ΙΙ

Περιγραφή μαθήματος: Ορισμός, ιστορικά στοιχεία, εφαρμογές της φωτογραμμετρίας. Φωτογραφικά γαλακτώματα, παραμόρφωση του φιλμ. Στοιχεία οπτικής, παραμόρφωση της οπτικής ακτίνας. Τύποι μετρικών φωτομηχανών. Εσωτερικός προσανατολισμός και βαθμονόμηση της μετρικής φωτομηχανής. Βασικά στοιχεία μονοεικονικής φωτογραμμετρίας. Αναγωγή κεκλιμένης φωτογραφίας. Φωτομωσαϊκό. Ορθοφωτογραφία. Εξωτερικός προσανατολισμός.

Βιβλιογραφία

  • Πατιάς. Π., Εισαγωγή στη φωτογραμμετρία, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 1991
  • Αθανάσιος Δερμάνης, Αναλυτική Φωτογραμμετρία, Εκδοσεις ΖΗΤΗ, 1995
Κορυφή σελίδας