ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Σχεδίαση με προγραμματισμό σε Η/Υ

Σχεδίαση με προγραμματισμό σε Η/Υ (Υ)

Στόχος: Απόκτηση γνώσεων σε βάθος του AUTOCAD, αναφορά στην AutoLISP και εφαρμογές με προγράμματα, με στόχο την ιδιοποίηση του AutoCad.

Σκοπός: Η εκμάθηση σύνθετων εντολών και εντολών της Autolisp προκειμένου να συμβάλλουν στη σύνταξη προγραμμάτων για τις ανάγκες των αποφοίτων και την προσαρμογή του περιβάλλοντος στις απαιτήσεις του χρήστη.

Περιγραφή μαθήματος: Σύνθετες εντολές επεξεργασίας. Γεωμετρικές κατασκευές. Block με Attributes, δημιουργία βιβλιοθήκης τοπογραφικών συμβόλων. Εικόνα, συνόρθωση, γεωαναφορά. Σχεδιαστικές ενότητες, εξωτερικά αρχεία αναφοράς, διαγραμμίσεις. Δημιουργία DXF αρχείων. Επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων με άλλα προγράμματα. Παρουσίαση και εκτύπωση σχεδίων. Αναφορά στην AutoLisp, βασικές συναρτήσεις, εφαρμογή με προγράμματα. Εισαγωγή στη τρισδιάστατη σχεδίαση με τις ισοϋψείς καμπύλες και προετοιμασία για μηκοτομές. Αναφορά σε γραμμές, επιφάνειες στο χώρο. Στερεά σώματα.

Βιβλιογραφία

  • Κορδωνιας Β, Οδηγός Εκμάθησης Autocad 2008 και 2007, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2008.
  • Δαυϊδ Κ.- Ανθυμιδης Κ., Σχεδίαση Με Η/Υ, Εκδόσεις ΙΩΝ, 2008.
Κορυφή σελίδας