ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Εφαρμοσμένη πληροφορική ΙΙ

Εφαρμοσμένη πληροφορική ΙΙ (Υ)

Στόχος: Η απόκτηση γνώσεων και εμβάθυνση στη VISUAL BASIC. Σύνδεση με πρόγραμμα σχεδίασης AUTOCAD. Σύνταξη προγραμμάτων ως εφαρμογές.

Σκοπός: Η χρησιμοποίηση της γνώσης στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS).

Περιγραφή μαθήματος: Vbasic. Περιβάλλον προγραμματισμού, χρήση menu, πλαισίων διαλόγου αντικειμένων. Μεταβλητές και τελεστές. Δομές αποφάσεων. Χρήση βρόγχων. Γραφή συναρτήσεων και υπορουτινών, χρήση πινάκων. Αρχεία κειμένου και βάσεων δεδομένων. Σύνδεση με AutoCAD. Σύνταξη προγραμμάτων ως εφαρμογές.

Βιβλιογραφία

  • Michael Halvorson, Microsoft Visual Basic 2008, Bήμα Βήμα, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, 2008.
  • Σπυριδάκος Αθ., Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός σε Περιβάλλον Visual Basic.Net,  Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική Ε.Π.Ε., 2008.
Κορυφή σελίδας