ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Τοπογραφία ΙΙ

Τοπογραφία ΙΙ (Υ)

Στόχος: Απόκτηση γνώσεων για την εξάρτηση των Τοπογραφικών διαγραμμάτων που διδάχτηκαν στην Τοπογραφία Ι. Εκπαίδευση σε σύγχρονα τοπογραφικά όργανα (Total Stations) και επίλυση τοπογραφικών προβλημάτων με την βοήθεια Η/Υ.

Σκοπός: Η δυνατότητα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις και προδιαγραφές. Υποδομή για άλλες εφαρμογές (κτηματολόγιο, οδοποιία, πολεοδομία, εκτίμηση αξιών ακινήτων και διαχείριση γης κλπ)

Περιγραφή μαθήματος: Πηγές αναζήτησης, αναγνώρισης τριγωνομετρικών σημείων. Σημασία και χρήση αυτών. Πολυγωνομετρία. Προδιαγραφές. Είδη όδευσης, κατάλληλες μετρήσεις, επίλυση, σφάλματα, αποτελέσματα με Η/Υ. Εμπροσθοτομία, οπισθοτομία. Μέθοδοι χάραξης. Υψομετρία. Μέθοδοι και όργανα. Γεωμετρική χωροστάθμηση. Χρήση όλων των γνώσεων για αποτύπωση περιοχής και σχεδίαση ισοϋψών καμπυλών. Επιλύσεις, αποδόσεις με Η/Υ.

Βιβλιογραφία

  • Καριώτης. Γ- Παναγιωτοπουλος.Ε.-Συμεωνιδης. Π, Εφαρμοσμένη Τοπογραφία Τόμος Β, Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ, 2010.
  • Καλτσικης Χ.Ι-Φωτίου Αρ., Γενική Τοπογραφία: Όργανα Μέτρησης Υπολογισμοί ,Απόδοση, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2000.
Κορυφή σελίδας