ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Τεχνικό-Τοπογραφικό σχέδιο

Τεχνικό-Τοπογραφικό σχέδιο (Υ)

Στόχος: Απόκτηση βασικών γνώσεων σχεδίασης και εφαρμογή επάνω στο σχεδιαστικό περιβάλλον του περισσότερο διαδεδομένου ανά τον κόσμο λογισμικού, AutoCAD.

Σκοπός: Η δυνατότητα των σπουδαστών να σχεδιάσουν με τη βοήθεια Η/Υ. Βασική υποδομή της Γεωγραφικής πληροφορίας και ομαλή μετάβαση στα GIS.

Περιγραφή μαθήματος: Μέθοδοι και διαδικασίες σχεδίασης. Χρήση  σχεδιαστικών οργάνων. Τρόποι γραφής.. Σύστημα ορθών προβολών. Αξονομετρική σχεδίαση. Τομές. Διαστασιολόγηση. Τοπογραφικοί συμβολισμοί. Κάναβος. Ραπορτάρισμα σημείων. Τεχνικά έργα. Περιβάλλον AutoCAD, εγκατάσταση, περιφερειακές μονάδες, εργαλεία, περιοχές εντολών. Βασικές αρχές σχεδίασης με Η/Υ, συστήματα συν/νων, προσαρμογή μονάδων, απλά γεωμετρικά σχήματα. Οργάνωση εργασίας μέσα και έξω από το AutoCAD, δημιουργία, διαχείριση επιπέδων, τύποι γραμμών, σχέδια έναρξης. Εντολές διαχείρισης οθόνης. Εντολές επεξεργασίας, σχεδίαση, επεξεργασία, εισαγωγή αντικειμένων, αντιγραφές, αλλαγές ιδιοτήτων κλπ. Γραφή κειμένου. Σύνθετες εντολές σχεδίασης. Διαστασιολόγηση. Εφαρμογές. Παρουσίαση και εκτύπωση σχεδίων.

Βιβλιογραφία

  • Κορδωνιας Β, Οδηγός Εκμάθησης Autocad 2008 Και 2007, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2008
  • Δαυϊδ Κ.- Ανθυμιδης Κ., Σχεδίαση Με Η/Υ, Εκδόσεις ΙΩΝ, 2008
Κορυφή σελίδας