ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Σχεδιασμός Μεταφορών και Συγκοινωνιακή Τεχνική: Εξέταση Μαθήματος (Θ, Ε) (Ιούνιος 2024)

Σχεδιασμός Μεταφορών και Συγκοινωνιακή Τεχνική

(Πρόγραμμα Εξετάσεων ΤΕΙ)

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης μαθήματος «Σχεδιασμός Μεταφορών και Συγκοινωνιακή Τεχνική» (Θεωρία): Τετάρτη 19/6/2024 και ώρα: 16:30

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης μαθήματος «Σχεδιασμός Μεταφορών και Συγκοινωνιακή Τεχνική» (Εργαστήριο): Τετάρτη 19/6/2024 και ώρα: 16:30

Η εξέταση του μαθήματος «Σχεδιασμός Μεταφορών και Συγκοινωνιακή Τεχνική» (Εργαστήριο) θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα με την εξέταση του μαθήματος «Σχεδιασμός Μεταφορών και Συγκοινωνιακή Τεχνική» (Θεωρία).

Στο eLearning του μαθήματος «Σχεδιασμός Μεταφορών και Συγκοινωνιακή Τεχνική» στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://elearning.cm.ihu.gr/course/view.php?id=130 είναι διαθέσιμο ένα αρχείο με την εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Σχεδιασμός Μεταφορών και Συγκοινωνιακή Τεχνική» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η εξέταση του μαθήματος «Σχεδιασμός Μεταφορών και Συγκοινωνιακή Τεχνική» (Θεωρία, Εργαστήριο) θα γίνει με κλειστά βιβλία/σημειώσεις.

Να έχετε μαζί σας ένα στυλό χρώματος μπλε, και επιπλέον για την εξέταση του Εργαστηρίου ένα χάρακα και έναν υπολογιστή τσέπης (κομπιουτεράκι).

Όπου απαιτείται, στην έναρξη της εξέτασης του Εργαστηρίου θα δοθεί τυπολόγιο μαζί με τα θέματα(σε έντυπη μορφή) το οποίο θα επιστραφεί από τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες στο τέλος της εξέτασης του μαθήματος.  

Αθανάσιος Γαλάνης

 

Κορυφή σελίδας